Artikkel: Er alltid demokratiet best?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 4
 • 3
 • 1106
 • PDF

Artikkel: Er alltid demokratiet best?

Artikkel som drøfter hvorvidt demokratiet alltid er best. Ser på hva som følger med et demokratisk styre, som blant annet grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og fordeling av makten.

Oppgaveformulering
Ta utgangspunkt i tekster på side 2 og 3 i ressursheftet, og skriv en artikkel eller et essay der du vurderer om demokrati alltid er best.

Ta utgangspunkt i tekstar på side 2 og 3 i ressursheftet, og skriv ein artikkel eller eit essay der du vurderer om demokrati alltid er best.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Utdrag

Tekstproduksjon

Oppgave 1) – Skriv en artikkel eller et essay der du vurderer om demokrati alltid er best.
Er demokratiet alltid best?

Demokrati blir stående som det godes seier over det onde. Dette har ført til at det i dag nesten er tabu og sette spørsmålstegn ved demokratiet som styringsform. Hvorfor har det blitt slik, og er demokratiet alltid den best styringsformen?

I Norge i dag har vi en styringsform kalt demokrati. Demokrati kommer av de greske ordene demos og kratein, som på norsk betyr folk og styre, altså folkestyre. Det er i prinsippet folket som bestemmer hvilken type politikk som skal føres.

---

Det er blitt sagt at skal demokratiet fungere slik det skal, bør utviklingen av velferden i samfunnet ha kommet et visst stykke. Dette begrunnes godt med at fattigdom og mangel på utdannelse fungerer som en usynlig bremsekloss. Det blir vanskelig og gjennomføre fullverdige demokratiske valg hvis deler av befolkningen eksempelvis ikke kan lese eller skrive. Denne gruppen som kan være stor og egentlig burde fått sagt noe vet kanskje ikke hvem de skal stemme på. De får ikke lest aviser av politisk materiale, og har kanskje ikke råd til tv. I slike tilfeller kan ikke et demokratisk styre gjennomføres fullverdig. Deler av befolkningen får ikke deltatt, og det finnes dermed ikke et reelt folkestyre.

Også ut ifra vestlig ståsted og erfaring finnes det grunnlag til å være kritisk til forestillingen... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel: Er alltid demokratiet best?

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 09.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  En velskrevet stil, med mange gode poeng. Litt vagt til tider, men god inspirasjon! takk
 • 14.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det var bra skrevet. Tusen takk
 • 03.09.2015
  hjalp meg masse bra artijjek
 • 22.05.2011
  Skrevet av Elev i 8. klasse
  En velskrevet og god tekst