Enzymet pepsin og egghvite | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 7
 • 1997
 • PDF

Enzymet pepsin og egghvite | Rapport

Hensikt:
Hensikten med dette forsøket er å finne ut under hvilke forhold fordøyelsesenzymet pepsin fungerer best. Vi bruker faktorer som blant annet forskjellig pH-verdi og saltsyre. Derfor har vi 6 forskjellige grupper, fordelt i to klasseparalleller slik at vi kan se om vi får de samme resultatene eller om det er noen nevneverdige forskjeller mellom klasseparallellene. Dette gir et mer sikrere svar på forsøket.

Hensikt
Hypotese
Teori
Sikkerhet
Utstyr
Utførelse
Resultater
Konklusjon
Diskusjon
Kilder


Lærers kommentar:
Gull! Veldig bra, godt og grundig arbeid.

Enzymet pepsin og egghvite | Rapport

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 03.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Vedig kul oppgave, kuul