«Endringer i oppvekstmiljø de siste 40-50 år har ført til nye sosiale problemer for samfunnet og individet.»

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 4
 • 1727
 • PDF

«Endringer i oppvekstmiljø de siste 40-50 år har ført til nye sosiale problemer for samfunnet og individet.»

Oppgaven drøfter påstanden: «Endringer i oppvekstmiljø de siste 40-50 år har ført til nye sosiale problemer for samfunnet og individet.»

Lærers kommentar

"God oversikt og god innsikt"

Utdrag

Sosiale problemer oppstår når egenskaper ved individene, relasjonene og kollektivene er av en slik karakter at de får vedvarende og negative konsekvenser for både individet og samfunnet. Muligheter som kan skape sosiale problemer kan være problemegenskaper ved mennesket som skaper negative sosiale relasjoner, problemer knyttet til de sosiale relasjonene i seg selv, eller problemer knyttet til de kollektivene eller gruppene mennesker deltar i.
Oppvekstmiljø kan defineres som summen av de materielle, psykiske og sosiale faktorene som påvirker barn og unges oppvekst. Dette oppsummerer fysiske, psykiske og sosiale forhold.
Det er ikke tvil om at oppvekstmiljøet har endret seg siden 1970-tallet. Barns familier har forandret seg mye, færre barn har gifte foreldre og flere barn opplever samlivsbrudd. Dette er bare noen av mange endringer. Men hvordan har barn det egentlig i dag?
Det er viktig å ha fokus på oppvekst fordi det er de barna som vokser opp i dag som en dag skal styre verden. Selve grunnlaget for menneskers liv legges i barndommen.
Det er flere teoretikere som har fokusert på oppvekst som bakgrunn for selve teorien de har utviklet. Et godt eksempel på dette er Sigmund Freuds psykoseksuell teori. Freud mente at traumene og krisene i de 5/6 første leveår av avgjørende for om personen utviklet en normal eller avvikende personlighet. Eriksons teori er også aktuell. Denne fokuserer på livskriser gjennom hele sosialiseringsprosessen, og... Kjøp tilgang for å lese mer

«Endringer i oppvekstmiljø de siste 40-50 år har ført til nye sosiale problemer for samfunnet og individet.»

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 10.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Angrer på at jeg lastet ned denne stilen! Den personen som har skrevet denne stilen har nesten bare kopiert av en annen stil som jeg lastet ned på studienett. Den heter "Oppvekstmiljø fra 70-tallet til idag"
 • 22.04.2014
  Meget bra tekst, dette hjalp meg stort Tusen takk :)