Endringar i dagens sosialisering og oppdraging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Endringar i dagens sosialisering og oppdraging

Oppgaven inneholder for det meste diskusjon rundt barnehager og barns oppvekst opp gjennom tiden. Også tatt med i oppgaven er profesjonelle meninger og vinklinger. (Bilder er inkludert.)

Nynorsk.

Lærers kommentar

Mye bra. Litt manglende stoff om fortsettende barneoppvekst som skole og skolefritidsorning, samt samvær hjemme og rundt andre mennesker i fritiden.

Utdrag

”God byrja er halve arbeidet,” seier ordtaket. Når det gjeld utviklinga til mennesket er det like eins. Grunnlaget for slik ein kjem til å bli når ein blir eldre blir byggja når ein er liten, og derfor er oppveksten den viktigaste delen i alle menneskjers liv. Per i dag meiner ein at det er familien som er det viktigaste leddet i eit barns oppvekst, men fleir og fleir vel å sende barna sine i stadig yngre alder i barnehagar, på skulefritidsordningar og søndagskuler. I denne oppgåva vil eg drøfte grunner til auke av behovet for barnehageplassar og kvifor foreldra vel å sende barna i barnehage i ein tidlegare alder enn før? Eg vil byrje med å diskutere rundt temaet og om det er et aktuelt tema i dagens samfunn. Så vil eg gå tilbake å sjå på korleis barneoppdraging har vore fortløpande i Noreg opp gjennom åra, for så å sjå på dei forskjellige grunnane til auke i at det offentlige har større del i oppdraging av barn i dag.

Barneoppdraging er i høg grad eit tema som går igjen i kvardagen vår. Vi høyrer om det på nyheitene i tv, tabloider og magasin, i heimen og generelt ”på gata.” Seinast denne veka var... Kjøp tilgang for å lese mer

Endringar i dagens sosialisering og oppdraging

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.