En saktekst om språkbruk i forskjellige ungdomsmiljøer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Ungdomsskolen 10. klasse
 • Norsk
 • 6
 • 5
 • 1471
 • PDF

En saktekst om språkbruk i forskjellige ungdomsmiljøer

Oppgaven omhandler ungdomsspråk- og kultur per dags dato, samt hva språket i de ulike miljøene påvirkes av.

Lærers kommentar

Viser god kunnskap om de ulike ungdomsmiljøene, dets språk og brede spektere.

Innhold

Kebabnorsk / ”Fjortisgangster” / Ungdomsmiljøet i Oslo
Ekstremsport / Skatemiljøet
Datamiljøet
Rock-, metal- og ”emo”-miljøet
Konklusjon

Utdrag

Ungdomsspråket kan sees på som en stor sjanger med flere undersjangere, som i musikk. Vi har flere typer ungdomsspråk, men det er ikke til å legge skjul på at flere ord og mye av talemåten går igjen i de forskjellige miljøene. Da mener jeg ord og uttrykk som blir brukt av nesten alle ungdommer, ord som ”kult”, ”fett”, ”dritbra” og lignende. Vi har for eksempel snowboard/skateboard- og jibber-miljøet, ”fjortisgangster”/ ungdomsmiljøet i Oslo (som vi også finner i andre lokale bygder og strøk), datamiljøet hvor vi finner alle som snakker ”1337” (leet) og uttrykkene som blir brukt blant folk som hører på alle former for rock og metal. De pleier ofte også å kle seg alternativt. Det er ikke uvanlig at disse ungdommene blir kalt for og rakket ned på av utolerante mennesker som har noe i mot folk som vil skille seg litt ut. Per i dag er det utrolig mye unødvendig hat mot denne sistnevnte gruppen ungdommer og betegnelsen ”emo” har blitt et skjellsord.

KEBABNORSK / ”FJORTISGANGSTER” / UNGDOMSMILJØET I OSLO
Jeg, personlig, har ikke så mye kjennskap til det jeg betegnet som ”fjortisgangster” / ungdomsmiljøet i Oslo. Det er ikke bare i Oslo det man finner fjortisgangstere og miljøer hvor kebabnorsk og ”fjortisgangsertale” blir brukt, men siden det er ganske mye av dette i Oslo valgte jeg å skrive det slik som eksempel. I Kontekstboka for åttende til tiendetrinn synes jeg definisjonen på ungdomsspråk er dårlig. Ord og uttrykk som går under ”kebabnorsk” blir brukt som eksempel for alle ungdommers... Kjøp tilgang for å lese mer

En saktekst om språkbruk i forskjellige ungdomsmiljøer

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 03.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig godt forklart!