Elevtekstanalyse | 1. klasse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 2. år
 • Annet
 • 5
 • 6
 • 2112
 • PDF

Elevtekstanalyse | 1. klasse

Teksten er en elevtekstanalyse av en tekst skrevet i 1. klasse. Oppgaven er skrevet på nynorsk på høyskolenivå og fungerer som en innføring i hvordan elevtekstanalyse fungerer.

Utdrag

I denne oppgåva skal me sjå på sjanger, ordnivå og mottakarmedvit i to tekstar skreve av elevar i 1.klasse. Fyst skal me sjå på kvar enkelt sin tekst, finne ut kor langt dei har kome i skriveutviklinga si for så te slutt å samanlikne dei og sjå kva dei må arbeide meir med.

Me startar med å sjå på teksten til jenta som skulle skrive ei forteljing om eit dyr. Fyst finn me kva for ein sjanger som er brukt. Jenta startar teksten sin med å skrive ”Det var en gang”. Dette får oss te å byrje å tenkje på eventyr, men når me kjem lengre ut i teksten ser me at det er meir lik ei forteljing. Men er det ei refererande eg-forteljing eller er det ei eigentlig forteljing? Me ser fyst om det likner ei refererande eg-forteljing. I teksten er det ikkje noko unormalt som skjer, det er en bamse som blir borte, men dei finn den igjen i vakemaskina. Derfor kan me seie at det er ein daglegdags hending. Det som skjer, skjer også kronologisk for det går ikkje plutselig tilbake i tid og det hoppar ikkje fram i framtida. Det er kva som skjedde der og da i den rekkefølja det har skjedd i. Noko anna me finn att er ”og så, og så” strukturen som kjem fram ved bruken av ”også”, ”så”, ”og da” og ”fordi da”. Når det kjem til forteljingsgrammatikken kan me finne noko av dette i teksten. I starten av teksten er det ei opning med bruken av ”det var en gang”, så er det ein komplikasjon med handling ved at bamsen er borte, men dei fant att bamsen som er krympa i putetrekket og løysinga til slutt blir at det er fordi at den er vaska på 60 grader i vaskemaskina... Kjøp tilgang for å lese mer

Elevtekstanalyse | 1. klasse

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 01.01.2012
  Skrevet av Student på 3. år
  En fin analyse, men skulle gjerne hatt selve elevteksten også med i teksten. Det hadde gjort hele analysen enklere å se for seg.
 • 27.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var en kjempe grei mal, med god forklaring til hvordan man løser en slik oppgave! Tusen takk!!
 • 14.11.2011
  Skrevet av Student på 5. år
  Jeg savner grundigere analyse, og ikke mint savner jeg å kunne se elevteksten i sin helhet.