Elektrolyse av kobberklorid | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 5
 • 4
 • 847
 • PDF

Elektrolyse av kobberklorid | Rapport

Her finner du en rapport fra naturfagsforsøket "Elektrolyse av kobberklorid". Hensikten med forsøket var å utføre en elektrolyse av kobberklorid oppløst i vann og observere reaksjonen. Problemstillingen til forsøket var om man kunne fremstille fast kobber av saltet kobberklorid. I rapporten kan du finne relevante reaksjonsligninger på de forskjellige kjemiske reaksjonene som oppstår under elektrolysen. I tillegg kan du finne en relevant teoridel og gode figurer.

Innhold

Innledning
Teori
Eksperimentelt
- Utstyrsliste
- Kjemikalieliste
- Fremgangsliste
Resultat
Vurdering/diskusjon
Konklusjon

Utdrag

Vi framstilte metallet kopper av saltet kopperklorid ved hjelp av elektrisk energi. Kopperklorid løst i vann består av kopperioner (Cu2+) og kloridioner (Cl-).
For at elektrolysen skulle settes i gang, måtte vi ha en sluttet krets/ en ledning som kunne transportere elektroner fra den negative elektroden til den positive elektroden, og hele veien gjennom strømkilden. Vi satte på strømmen, og elektronene begynte å vandre.
Elektrolysen krevde energi for at reaksjonene skulle settes i gang. Elektronene vandret ut fra den negative polen i strømkilden, og ble senere tatt opp ved den negative elektroden og inngikk i en kjemisk reaksjon. Kopperionene, Cu2+, tok til seg to elektroner og ble redusert til metallisk kopper. Vi kaller den negative elektroden for katode.(delreaksjon 1.)
Den positive elektroden får overskudd av positive ladninger, kloridionene (Cl-) tiltrekkes av elektroden og gir fra seg ett elektron hver. Deretter binder to og to kloridatomer seg sammen i en elektronparbinding/ til ett klorgassmolekyl. Kloridionene blir... Kjøp tilgang for å lese mer

Elektrolyse av kobberklorid | Rapport

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 24.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Helt grei egentlig, måtte skrive på noe selv men ellers så var det meste bra!
 • 03.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet og det hjalp meg veldig mye i naturfag innleveringen jeg hadde
 • 15.10.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra! Den er faktisk bra.
 • 08.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet, hjalp til med teksten