Notatark: Elektrisitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 9. klasse
  • Naturfag
  • 6
  • 2
  • 859
  • PDF

Sammendrag: Notatark: Elektrisitet

Notater skrevet for øving til prøve om elektristet i Naturfag. Her forklares blant annet hvordan elektrisk strøm oppstår, hva en paralellkobling er, elektrisk motstand og spenning samt en forklaring av hvordan elektrisiteten vi omgir oss med til daglig fungerer.

Utdrag

ELEKTRISITET
- For at det skal kunne gå en elektrisk strøm, må det finnes en sammenhengende vei for strømmen. Denne veien må bestå av noe som driver strømmen frammover som for eksempel batteri.
- Lyspærer og batterier har to tilkoblingspunkter som må være koblet til for at pæra skal lyse.
- Batterier kobles som oftest i serie. Lyspærer kobles ofte parallelt.
- Mange metaller er gode elektriske ledere, plast og glass er isolatorer... Kjøp tilgang for å lese mer

Notatark: Elektrisitet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.