Eldreomsorg

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 5
 • 1771
 • PDF

Eldreomsorg

Denne oppgaven vurderer å drøfter positive og negative aspekter i henhold til ulike former for eldreomsorg og ser på utvikling og forandringer og hvorfor de har skjedd.

Sosialkunnskap kap 6, Innlevering

Utdrag

Eldreomsorg er den delen av helse og sosialtjenestene som omfatter eldre brukere. Eldreomsorg blir kalt velferdstjenester, som i Norge over lang tid har vært en offentlig og kommunal oppgave. Rådet for eldreomsorg ble opprettet 1970. I 2002 ble det erstattet av Statens seniorråd i 2002 for å ta seg av eldre sine rettigheter i Norge.

I Norge i dag har vi en økende andel eldre i samfunnet. Grunnen til dette er hovedsakelig store fødselskull i etterkrigstida og at vi i gjennomsnitt lever lengre. Dette er da den grunnleggende faktoren i den økende etterspørselen og utdøelsen av eldreomsorg, og endringene som har skjedd innenfor denne helsesektoren. Tradisjonelt har pleie- og omsorgstjenester vært utført av kommunene, ideelle organisasjoner, og ikke minst familie og andre pårørende. Alle sykehjem skal i dag ha en administrativ leder, en lege som har ansvar for den medisinske behandlingen og en offentlig godkjent sykepleier som skal ha ansvar for sykepleien. Dette er grunnleggende kriteria for en sikker og holdbar utøvelse av eldreomsorg skal ta sted... Kjøp tilgang for å lese mer

Eldreomsorg

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 12.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Du tar opp et veldig viktig tema! Mange har mye å lære, samtidig som det er mye bra i dagens helsevesen. God oppgave!
 • 30.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne stilen var nyttig og hjalp meg veldig gjennom en oppgave jeg hadde i sosialkunnskap.
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne kommer til å hjelpe meg mye!
 • 09.02.2014
  dzxgfcg,v.hgu-iyf.tludrksdjtxckyfluygiu