Ekskursjonsrapport i fjæra

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Biologi 1
 • 5
 • 20
 • 3623
 • PDF

Ekskursjonsrapport i fjæra

Ekskursjons rapport fra Ølberget om økosystem, arter, osv. i fjæra.

Innhold

Bakgrunnsstoff
Formål
Utstyr
Framgangsmåte
Resultat og diskusjon
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

Bakgrunnsstoff
Ølberg er et lite påvirket naturområde som liger ved vestkysten på Sola, Rogaland kommune. Ølberg er et landskapsvernet naturområde, og et populært utgangspunkt for turer og bading ved stranden. Ølberg strandhage er den første private kolonihagen i hele Norden. Her er det plass til å leie rom i et felleshus for dem langreisende og/eller bare ønsker å overnatte. Landskapet består av ”silkemyk” sandstrand og en mer barsk rullesteinstrand. I tillegg er det fin dyrket mark, grønt gress, frodige trær og berg. På berget og langs stranden kan man finne spor etter bunkerser fra andre verdenskrig. Utenom turisme er Ølberg et kjent sted for ”paintball” utøvere, hvor dem samles hver søndag og spiller på et avgrenset område i skogen.

Dannelse
Observasjoner og geologikere har i utgangspunkt utfra fjellkjede foldningen på vestkysten og løsmasser, kommet frem til dannelsen av vestkysten, som man kan trekke mange likhetstrekk med Ølberg. Hvis man observerer bergartene og foldningene i berget på Ølberg kan man se likhetstrekk med fjell langs vestkysten. Vestkysten og store deler av Norge ble dannet av ”den kaledonske fjellkjedefoldning” for ca. 400 millioner år siden. Her ble en enorm fjellkjede dannet da kontinentene Laurentina (Nord-Amerika) og Baltika (Europa) støtet sammen. Slik har også havbunnsrester og løsmasser blitt skjøvet oppover landskapet og østover.

Etter forskyvningen ble det dannet et enormt trykk over det norske landskapet som jorda jobber mot. Over tid har landskapet erodert og forvitret, for å jevnes ut. På Ølberg kan man se at landskapet har gradvis blitt erodert, og det dannes deltasoner langs kysten av løsmasser. Disse deltasonene danner sandstrender og flatt fruktbart jord... Kjøp tilgang for å lese mer

Ekskursjonsrapport i fjæra

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 21.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe god mal til en lignende oppgave
 • 03.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Mitt på tre.. Det er lite å hente til at dette er et dokument med så mange sider...