Ekskursjon i skog / Feltarbeid

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • 6
 • 18
 • 4411
 • PDF

Rapport: Ekskursjon i skog / Feltarbeid

Målsetting/ hensikt:
• Hensikten med ekskursjonen er å undersøke de lokale variasjonene man vil finne med hensyn til sammensetningen av plante- og dyresamfunn i en blandingsskog. Vi vektlegger spesielt lavere planter, dvs. lav, mose, karsporeplanter(bregner, kråkefot, snelleplanter).
• Vurdere fuktighetsforhold på voksestedet, eksponering (lys, sol, vind..) og annet.
• I arbeidsområdet skal man finne og bestemme til art et utvalg planter i kategoriene nevnt innledningsvis. Notere voksestedets natur for hvert eksemplar man artsbestemmer.
• Gi en beskrivelse av biotiske og abiotiske faktorer som kan være avgjørende for artenes tilstedeværelse innen hvert enkelt arbeidsområde.
• Samle inn materiale til videre studier «på labb».

Lærers kommentar

En svært fyldig og flott rapport! Her har du nedlagt mye arbeid! Fin disposisjon, positivt med bilder og illustrasjoner. Mange grundige beskrivelser av organismenes oppbygging og formeringssykluser.

Innhold

Målsetting/ hensikt:

Utstyrsliste
Fremgangsmetode:
Resultater/ tabeller/ figurer:

(1) Lav på stein og berg.
(2) Lav på skogbunnen
(3) Lav på trær
(4) Moser på skogbunnen, berg og stein
(5) Moser i myr
(6) Åpne flater i skogen
(7) Skogbunn med lite lys
(8) Moseteppe i skogbunnen
(9) Karsporeplanter.
(10) Nakenfrøede planter
(11) Dødt tre/morken ved
(12) Sopp
Kilder

Ekskursjon i skog / Feltarbeid

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 19.09.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  bra skrevet, fikk en kjempe bra innblikk på hvordan en ordentlig rapport skulle skrives.
 • 29.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  KJEMPEBRA å få et innblikk på hvordan dette skal gjøres!
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Skulle skrive rapport om dette fikk bra inspirasjon.
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa