Ekskursjon Furuberget

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Godkjent
 • 15
 • 1695
 • PDF

Rapport: Ekskursjon Furuberget

Rapport om naturfagsekskursjonen meg og klassen min var på tidligere i høst.

Hensikten med ekskursjonen var å kunne se forskjell på ulike suksesjonsfaser og hvor langt de har kommet i prosessen. Vi skal kunne se på hvordan planter, trær og dyreliv har utviklet seg etter forholdene i skogen og man skal kunne kjenne igjen hvilken suksesjonsfase det er i.

Lærers kommentar

Gode målinger av temperatur og fuktighet på stedet du jobbet. Du sier "gjennomsnitlig bredde på trærene". Du mener vel 'omkrets'? Gode observasjoner og omtale av mange organismer. Flott næringsnett. Bra konklusjon og oppsummering. Du skriver bra om suksesjon men relaterer det ikke direkte til de stedene vi besøkte på vei inn i skogen. Vurdering: Svært bra

Elevens kommentar

Se kommentaren. Kunne sagt hvilken fase i suksesjonen det var på stedet jeg jobbet.

Innhold

Hensikt og innledning 3
Suksesjon 4
Dato, sted og kart 5
Utstyrsliste 6
Beskrivelse av sted 7
Liste over dyr 8
Planter, trær, sopp og busker 9-11
Sportegn 12
Næringsnett og næringskjeder 13
Oppsummering 14
Vurdering 15
Kilder 16

Utdrag

Økosystemet:
Et økosystem er et system som viser alle artene som lever innenfor et område, og miljøet de lever i.
Suksesjon:
Suksesjon er delt inn i tre hovedgrupper:
- Pionerfasen er etter hogst eller annet som har fjernet skogen, eller at det er en førstesuksesjon, altså det har ikke vært suksesjon i området før. Da er jorden næringsfattig og planter får lite næring. Dette resulterer i at det ikke blir så mye dyreliv, men smågnagere klarer seg bra der. Pionerplanter som lav slår seg ned. Lav stiller lite krav til jordsmonnet og produserer næringsstoffer. Etter hvert danner det ett tynt lag med humus i jordsmonnet, som gir andre mer krevende planter ett næringsgrunnlag.
- Konsolideringsfasen er da planter begynner og vokse til, og det tetnes til. De mindre plantene får mindre lys enn de store, som da vokser fortere og høyere. Mer kravstore planter som bringebær, mose og geitrams slår seg ned. Etter hvert vil løvtrærne vokse opp og ta over. Det vil også komme mye gress... Kjøp tilgang for å lese mer

Ekskursjon Furuberget

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 01.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  herligt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!