Eksempel på Kortsvarsoppgave

Se flere anmeldelser 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 (37 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Norsk

Karakter

6

Antall sider

2

Antall ord

636

Filformat

PDF

Studienetts besvarelse: Eksempel på Kortsvarsoppgave

Denne oppgaven er et eksempel på en kortsvarsoppgave til karakteren 6. I eksemplet er det forklart hva som er gjort i de ulike delene, og på den måten kan du selv lære hvordan du skriver virkelig gode kortsvar.

Oppgaven er et godt og gjennomarbeidet eksempel på:
  • Hvordan man bygger opp et kortsvar
  • Hvordan man holder fokus i kortsvaret
  • Hvordan man binder sammen tema og virkemidler i en analyse
  • Hvordan man innleder og avrunder kortsvaret på en god måte
Dette eksemplet handler om Halldis Moren Vesaas' dikt ”Å vere i livet. Tre vers til mor”. Du bør lese diktet før du leser eksempeloppgaven. Da blir det enklere å se hvordan eksempeloppgaven er skrevet og bygget opp, og du får større læringsutbytte av å lese den.
Klikk her for å lese Halldis Moren Vesaas' dikt ”Å vere i livet. Tre vers til mor”

Mer hjelp?
Få hjelp til din kortsvarsoppgave med Studienetts kortsvarsoppgave-oppskrift. Med denne lærer du å skrive en kortsvarsoppgave på en god måte. Vår kortsvarsoppgave-oppskrift veileder deg gjennom hele skriveprosessen. Se oppskriften her: Kortsvarsoppgave | Oppskrift

Utdrag
Diktet er bygget opp av tre strofer med åtte vers i hver strofe, og hvor versene to og fire og seks og åtte rimer parvis. Denne harmoniske formen forsterker inntrykket av sammenheng og meningsfullhet: ”open for alt ikring / bunden med sterke røter / til menneske og ting”, heter det i første strofe. Allerede her kommer nøkkelen til det meningsfulle livet frem...
Forklaring:
Som det står oppskriften, er det viktig å skrive en liten innledning der du presenterer teksten med forfatter, tittel og årstall. Her presenteres også temaet i diktet, som er "det meningsfulle liv". På den måten er du allerede i innledningen i gang med å besvare oppgaveformuleringen... [Les mer nå]