Eksempel på Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 7
 • 3305
 • PDF

Studienetts besvarelse: Eksempel på Artikkel

Bli knallgod til å skrive sjangeren ”Artikkel” med Studienetts eksempel på artikkel!

Oppgaven er et eksempel på en artikkel til karakteren 6. Gjennom hele oppgaven viser vi deg hvordan den er bygget opp og hva som er gjort i de ulike avsnittene. På den måten lærer du hvordan du selv kan skrive en virkelig god artikkel!

Oppgaven er et pedagogisk og gjennomarbeidet eksempel på:

 • Hvordan du kan bygge opp en artikkel
 • Hvordan du analyserer og drøfter
 • Hvordan du skaper tematisk sammenheng og lager en rød tråd
 • Hvilken stil og tone du bør bruke i artikkelen
 • Hvordan du bruker kilder og siterer
 • Hvordan du kan skrive en innledning og avslutning
... og alt det som ellers hører med til sjangeren artikkel.

MERK: Denne artikkel handler om "det norske" og tar utgangspunkt i maleriet “Brudeferden i Hardanger”, et utdrag fra Bjørnstjerne Bjørnsons roman Synnøve Solbakken og Claus Frimanns dikt ”En birkebener-sang”.

Klikk her for å lese Claus Frimanns dikt ”En birkebener-sang”
Klikk her for å lese utdraget av Synnøve Solbakken (bare de 12 første linjene)
Klikk her for å se maleriet “Brudeferden i Hardanger”

Det er lurt å studere tekstene før du leser eksempeloppgaven. Da blir det lettere å følge med i artikkelen og se hvordan den er bygget opp.

Studienetts kommentar

Trenger du mer hjelp til din artikkel? Med Studienetts artikkel-oppskrift lærer du å skrive en artikkel på en god måte. Vår artikkel-oppskrift veileder deg gjennom hele skriveprosessen. Se oppskriften her: Artikkel | Oppskrift

Utdrag

Artikkel Eksempel
Utdraget fra Bjørnstjerne Bjørnsons roman Synnøve Solbakken kan på mange måter forstås i forlengelse av det norske slik det fremkommer i “Brudeferden i Hardanger”. Her er det riktignok den norske bonden og kirken som er i fokus, og som tilsammen representerer det norske. Bonden var på mange måter den typiske nordmannen på 1800-tallet. De fleste bodde på landet, og for nasjonalromantikerne ble den frie og selvstendige bonden ofte idealisert som en slags naturens sønn og bærer av den tradisjonelle, norske folkesjelen. I tekstutdraget kommer det frem at for den nøysomme bonden, er kirken noe helt spesielt og hellig som skiller seg fra alt annet i samfunnet: ”Det er det eneste hus i dalen hvorpå han har anvendt prakt, og dens spir rekker derfor også litt lenger enn det synes å rekke” (ll. 2-3). Spiret blir her et symbol på forbindelsen til det guddommelige som kirken formidler, og som bonden gjennom sin tilknytning til kirken får del i. Det er tydelig i teksten at det er en sterk forbindelse mellom bonden og livet rundt kirken.
Forklaring:
I denne første hoveddelen av artikkelen svares det på den delen av oppgaveformuleringen som handler om å forklare hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i tekstene og maleriet. Dette gjøres ved hjelp av en analyse av verkene som nettopp kaster lys over oppfatningen av det norske. Analysen fremhever det viktigste i verkene som omhandler det norske, og den viser fremfor alt hvordan dette kommer til uttrykk i de ulike verkene... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksempel på Artikkel

[30]
Brukernes anmeldelser
 • 20.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Selve stilen er veldig fin, men jeg synes PDF opsettet er litt rotete, som gjøre det vansligere å lese og å komme seg frem.
 • 08.10.2013
  Dette var virkelig nyttig! Utrolig detaljerte beskrivelser som gjør det lett å forstå. Tusen takk!
 • 30.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  et virkelig gullprodukt
 • 07.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra eksempel på artikkel