Eksamen i samfunnsøkonomi 2 høsten 2010

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 2942
 • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen i samfunnsøkonomi 2 høsten 2010

- Hvorfor leieprisene i Trondheim og storbyene i Norge er så høye
- Hva det vil si at mobilselskapene har monopol på sine kunder
- Hvilke følger en sterkere krone vil få for oss
- Hvordan globaliseringen har ført til økte internasjonale kapitalbevegelser

Når jeg gikk på videregående fikk vi ofte gamle eksamensoppgaver som heldagsprøver, så kanskje dette kan være til hjelp i en slik sammenheng.

Høsteksamen i samfunnsøkonomi 2, fagkode SAM3026

Utdrag

Billig leie i Trondheim
Prisen på leieboliger i storbyene i Norge avhenger av en rekke faktorer, først og fremst tilbud til og etterspørsel etter å leie. For å finne ut hva som er avgjørende er det greit først å avgjøre hva slags konkurranse det er i leieboligmarkedet. Det mest samfunnsøkonomiske effektive er at det er frikonkurranse på markedet. Forutsetningen for at det er et frikonkurransemarked avhenger av et par betingelser; først og fremst at ingen av selgerne har markedsmakt, som vil si at de er prissettere i markedet og kan sette opp prisen uten at dette får særlig negative følger for etterspørselen av varen deres. Produktet må være standardisert, altså at produktene i markedet ikke er forskjellige, at selgeren forsøker å få størst mulig overskudd, at alle kjøperne og selgerne kjenner til prisen hos alle selgerne og at det er fri etablering og fri avgang i markedet. Hvis et eller flere av disse vilkårene ikke blir oppfylt, er det ikke fullkommen konkurranse i markedet.
I dette tilfellet er ikke produktet standardisert, siden det er svært ulik kvalitet på boligene som leies ut i storbyene. På leieboligmarkedet i storbyene har det seg også slik at det er såpass høy etterspørsel at tilbyderne har en viss markedsmakt og kan sette opp prisen for å få de kundene som betaler høyest leie. På denne måten får vi et etterspørselsoverskudd fra de som ikke har råd til å betale leien tilbyderne krever... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i samfunnsøkonomi 2 høsten 2010

[35]
Brukernes anmeldelser
 • 22.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra. Fikk sett på oppgaver som har vært på eksamen før, og noen lunde kunnskap om vanskelighetsgraden på en eksamen
 • 15.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Gode og grundige besvarelser, men jeg finner oppsettingen noe rotete til tider, og du snakker litt rundt grøten
 • 25.11.2015
  Mange bra momenter som er til stor hjelp! :)
 • 03.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  fantastisk kasdkøfaøsøasfkaf