Eksamen Økonomi og ledelse Vår 2009 (oppgave 1 - 4)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 2109
 • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen Økonomi og ledelse Vår 2009 (oppgave 1 - 4)

Besvarelse av Økonomi og ledelse Vår 2009 (oppgave 1 - 4).

Markedstilpasning, investeringsanalyse, kapitalbehov og dekningspunkt analyse. Komplett med diagrammer og forklaringer.

Oppgave 1: Markedstilpasning av jakke
Oppgave 2: Investering i strikkemaskin
Oppgave 3: Kapitalbehov og investeringsanalyse
Oppgave 4: Dekningspunktanalyse

Elevens kommentar

Dekningspunkt analysen er kanskje litt snever, men ellers er oppgaven solid.

Utdrag

Oppgave 1: Markedstilpasning av jakke

A) Optimal markedstilpasning, overskudd og dekningspunkt

Prisen på en av jakkene er gitt utenfra og bedriften ikke kan endre salgsprisen på jakken. Derfor kan jeg si at dette er et marked som er tilnærmet lik fullkommen konkurranse. Prisen er derfor lik DEI.

Den optimale markedstilpasningen ligger der Pris=DEK fordi frem til dette punktet har den gjennomsnittlige inntektsøkningen vært større enn den gjennomsnittlige kostnadsøkningen. ...

---

Oppgave 3: Kapitalbehov og investeringsanalyse

OLEANA AS vil netto spare (42,6 % - 10 %) = 32,6 % årlig om de velger å betale per 10 dager. Derfor bør bedriften velge dette alternativet og bruke kassekreditt.

I utgangspunktet bør halvparten av omløpsmidlene være finansiert med langsiktig kapital, men ettersom varelageret utgjør over 50 % av omløpsmidlene skal hele varelageret og anleggsmidlene dekkes med langsiktig kapital. Varelageret utgjør hele 86 % av omløpsmidlene. For å minske VLs % av omløpsmidlene velger jeg å legge inn en likviditetsreserve. Dette vil dessuten være lurt med tanke på fremtiden og uforutsette kostnader. For å få VL til å utgjøre mindre enn 50 % av omløpsmidlene legger jeg inn en... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen Økonomi og ledelse Vår 2009 (oppgave 1 - 4)

[38]
Brukernes anmeldelser
 • 18.05.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  står eksamensoppgåve, men er i grunn berre ein tentamensoppgåve. veldig misvisende og var ubrukelig for meg som skal øve på eksamen. syns dere burde endre navn på oppgava så fleire ikkje blir lurt.
 • 15.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!
 • 13.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne hjalp meg stoooort
 • 13.05.2014
  variert nivå... oppgave 1 og 2 ok