Egentreningsprogram for svømming

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Ungdomsskolen 10. klasse
 • Kroppsøving
 • 5
 • 19
 • 2636
 • PDF

Egentreningsrapport: Egentreningsprogram for svømming

Egentreningsrapport for svømming. Egentreningsrapporten legger opp til en ni uker lang treningsperiode hvor eleven skal forbedre utholdenhet gjennom svømming.

Elevens kommentar

En veldig nøye og fin oppgave, syntes den burde fortjent en 6 og det har andre lærere bekreftet senere men er til god hjelp for mange tror jeg.

Innhold

Utholdenhet
Optimal trening
Mål
Programmet
Begrunnelse
Logg/treningsdagbok
Måloppnåelse
Definisjoner

Utdrag

Mitt fysiske nivå før start:
Jeg har drevet aktivt med svømming i mange år til slutten av 2010 (trente 12 t i uken før jeg sluttet). Jeg fortsatte å trene etter jeg sluttet men formen har sunket noe. Jeg har lavere fysisk nivå nå enn før.

Førtest:
På førtesten svømte jeg 800m så fort jeg kunne. Jeg valgte å svømme på testen fordi det er den treningsformen jeg er mest trygg på og jeg greier å se hvordan formen min er i forhold tid og lengde. Jeg hadde vært syk rett før jeg tok førtesten. Testen gir et greit bilde av mitt fysiske nivå, men gir trolig ikke et helt riktig bilde grunnet sykdom rett før... Kjøp tilgang for å lese mer

Egentreningsprogram for svømming

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 08.04.2016
  Skrevet av Student på 1. år
  Ganske bra, var mye god informasjon.
 • 10.04.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  hjtrhrthtrhtrewhtehtrwhwrherth
 • 15.10.2012
  Skrevet av Student på 4. år
  pjsdpispihsfphidgififsphgspih