Basketball for 10. klasse | Egentreningsrapport og øktplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Kroppsøving
  • 6
  • 5
  • 33567
  • PDF

Basketball for 10. klasse | Egentreningsrapport og øktplan

Forslag til egentreningrapport og øktplan til bruk for å planlegge ferdighetsforbedring i basketball. Egentreningsrapporten er godt og utførlig skrevet.

Lærers kommentar

Veldig bra mål, og bra at du gjennomførte dem. Gjennomgående strukturert plan med få feil og tydelig språk. Lang og informativ historie og øktplanen var veldig bra.

Elevens kommentar

Skrevet lenger logg.

Innhold

Innledning
- Bakgrunn for valg av idrett
- Konkrete mål for egentreningsperioden
- Hvordan skal du nå målene dine?
Teori
- Regler
- Kort historikk
Arbeidskravsanalyse
Øktplan
Treningsdagbok
Evaluering

Utdrag

A.Bakgrunn for valg av idrett/aktivitet.

Liker å spille basket på fritiden og det er en morsom ballsport
Det er en utfordrende sport og man må hele tiden forbedre spillet å komme på nye teknikker for å lure motstanderne.

B.Konkrete mål for egentreningsperioden
1.Dunke
2.Lære crossover finten
3.Bli bedre på lay ups.
4.Øke treffsikkerhet på langskudd

C.Hvordan skal du nå målene dine ?(treningsmetode,antall økter,individuelt/i gruppe,utstyr osv.)

Metode=

1.Øve spenst og hoppe hele tiden
2.Øve på finten både i fart og stillestående
3.Spenst og finter før layupen
4.Skyte fra avstand og øke treffsikkerhet

Antall økter blir 3 ganger i uken og øving på finter hver dag
Jeg skal øve noen ganger i gruppe med folk fra klassen med lagspill og all annen øving alene.
Utstyr blir en basketball... Kjøp tilgang for å lese mer

Basketball for 10. klasse | Egentreningsrapport og øktplan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.