Egentrening i hurtighet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kroppsøving
 • 6
 • 11
 • 3477
 • PDF

Egentreningsrapport, Øktplan: Egentrening i hurtighet

Egentreningsrapport for hurtighet og hvordan en kan forbedre hurtigheten ved hjelp av livsstil og treningsmetoder. Egentreningsrapporten inneholder blant annet øktplaner og en beskrivelse av livsstil og kosthold i forhold til trening.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg lage et egentreningsprogram som går over to uker. Oppgaven skal omhandle hurtighet. Jeg skal begynne med å forklare grunnleggende prinsipp for trening. Deretter vil jeg forklare viktige faktorer som påvirker egentrening og livsstil. Jeg vil så starte på øktplanen for hurtighetstreningen. Jeg vil finne et mål for treningsøkten, og ut fra det finne ut hvordan jeg skal kunne oppfylle dette målet. Jeg skal altså planlegge, gjennomføre og vurdere hurtighetstreningen. Tilslutt vil jeg ta en kort oppsummering og med en konklusjon på oppgaven.

Når man trener er det viktig med treningsplanlegging hvor du bestemmer mål for treningen og hvordan du skal trene. Dette gjelder alle som trener, uansett om man er utrent eller aktiv idrettsutøver. Det er seks viktige treningsprinsipp man bør ta hensyn til når man trener for å få resultatene man ønsker og for og minst mulig være utsatt for belastningsskader; belastning og tilpassning, variasjon, progresjon, spesifisitet, kontroll og restitusjon.
Prinsipp for all trening er at kroppen prøver å tilpasse seg de belastningene den blir utsatt for. Det er derfor viktig å finne fram til den belastningen som er riktig for din treningstilstand... Kjøp tilgang for å lese mer

Egentrening i hurtighet

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 31.03.2016
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Veldig utfyllende. Det var veldig inspirerende. Jeg fikk til helt presis det som var skrevet og alt var veldig detaljert og organisert slik at alle forstår det som står. Hadde veldig bra øktplanner som gikk ut på mye forskjellige måter å trene hurtighet. Stort sett så har teksten fortjent en 6'er.
 • 31.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet, men veldig dårlig strukturert innledning. Mange mangler om du skal "imponere" til en innlevering kan du si.
 • 16.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra tusen takk
 • 30.10.2014
  jdflkgjsdkgjkdl fjkdslfjdskla fdjsklfjsdklfaj