EU

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Idrettsfag Vg2
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1364
 • PDF

EU

Innhold:
1: Hva er EU?
2: Hva menes med «de fire friheter»?
3: Hva er Lisboatraktaten, og hva mener Nei til EU om den?
4: Motstandere av EU mener at EU har et «demokratisk underskudd». Hva kan de mene med det, og hva mener Europabevegelsen?
5: Hvor mange representanter er det i EU-parlamentet, og hvor mange ville Norge få hvis vi blir medlem?
6: Hvilke problemer sliter EU med nå, og hvorfor?
7:Hva mener du er de to beste argumentene for EU og de to beste argumentene mot?
8: Hva er EØS?
9:Hva er regjeringens syn på datalagringsdirektivet? Hva mener motstanderne av direktivet?

Utdrag

4: Motstandere av EU mener at EU har et «demokratisk underskudd». Hva kan de mene med det, og hva mener Europabevegelsen?
Den europeiske union anklages for demokratisk underskudd. Problemet er at beslutninger blir fattet på EU-nivå av organer som det ikke er folkevalgt kontroll med. I motsetning til i f.eks. Norge der parlamentet har veldig mye makt så har de folkevalgte veldig liten innflytelse i EU. I EU behøver aldri de som styrer å ta hensyn til hva folk mener, fordi de ikke er valgt av folket.
Et annet problem med EU er at alle forhandlinger og møter holdes hemmelig for offentligheten. Dette gjør det svært vanskelig både for media og vanlige folk å følge med. Et av resultatene av dette er en voksende korrupsjon. Penger forsvinner uten at noen klarer å gjøre rede for dem. I 1998 forsvant 38 milliarder kroner fra Unionens budsjett uten at noen klarte å gjøre rede for dem.
Europabevegelsen mener at Norge har uansett ingen innflytelse i EU nå som vi er i EØS, så de mener at EU med et demokratisk underskudd fortsatt vil føre til at vi får mye større innflytelse i EU... Kjøp tilgang for å lese mer

EU

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 15.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  VELDIG BRA LEVERT, SYNTES DET ER VELDIG RA AT FOLK TAR Å LEGGE DETTE UT PÅ NETE SÅNN AT VI KAN FÅ DET AV DERE ?
 • 22.05.2014
  Helt okei besvarelse, generaliserer en del og kommer ikke ordentlig inn på problemet med demokratisk undersudd
 • 22.05.2014
  BRA! FUNKA FETT!!!!!!!
 • 04.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Meget bra fortalt, kort og enkelt