Drivhuseffekten | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 5
 • 6
 • 2018
 • PDF

Drivhuseffekten | Sammendrag

Her finner du et sammendrag som handler om drivhuseffekten. I dette sammendraget kan du lære mer om atmosfærens rolle for drivhuseffekten, hva som skjer når klimagasser kommer opp i atmosfærens gasslag. I tillegg kan du lese om sur nedbør og konsekvenser av klimapåvirkninger på golfstrømmen, havstrømmer og isbreer.
Til slutt kommer forslag for å redusere utslippene av klimagassene.

Innhold

Drivhuseffekten
- Forklaring
Sur nedbør
Konsekvenser
Helse
Isbreer og fjellområder
Havområder
Golfstrømmen
Naturkatastrofer
Hva kan vi gjøre for å redusere utslippene av klimagassene?
Kilder

Utdrag

Atmosfæren består av gasslag, som ligger som en hinne rundt jorda. Først og fremst er det nitrogen og oksygen denne hinnen består av, men det er noen andre livsviktige gasser også, disse gassene kalles for klimagasser, og de viktigste av dem er vanndamp, karbondioksid, ozon, metan og lystgass. Sammen danner klimagassene, eller drivhusgassene som de også kalles, drivhuseffekten. Dette er en effekt som både er en nødvendighet for jorda, men samtidig en trussel.
Drivhuseffekten er en naturlig prosess som foregår i alle atmosfærer, det vil si at jorda ikke er den eneste planeten som har drivhuseffekt, men at den også foregår på andre planeter i solsystemet vårt.
Denne prosessen bidrar til at det skal være en mellom temperatur på en planet. På jorda bidrar den til en temperatur som gjør det mulig for at liv skal oppstå. Uten drivhuseffekten ville temperaturen vært ca. -18 °C, istedenfor +15 °C som er den vanlige temperaturen på jorda nå i gjennomsnitt.

...

Sola bidrar til mange viktige ting på jorda for eksempel fotosyntesen, som er en nødvendig prosess for livet på jorda. Energien fra sola brukes også til en annen viktig prosess, nemlig drivhuseffekten. Energien fra sola er drivkraften i klimasystemet. Klimagassene har evnen til å slippe energistråling fra solen gjennom atmosfæren og inn til jorda, men samtidig kan de fange opp noe av varmen som jorda reflekterer tilbake.

...

Som sagt har jorda en hinne rundt seg av ulike gasser. Når sola sender strålene sine mot jorda, må de først gjennom gasslaget. Dette gasslaget slipper inn strålene til jorda, og jorda reflekterer de tilbake til verdensrommet. Noen av strålene klarer klimagassene å holde igjen slik at jorda kan holde sin normale temperatur.
Dette her kalles for naturlig drivhuseffekt. Det finnes også en annen slags drivhuseffekt, den kalles for den menneskeskapte drivhuseffekten. Det er ikke to forskjellige prosesser, men den ene er en økning av den andre. Det betyr at menneske har skapt den, det vil si at drivhuseffekten øker på grunn av menneskeligaktivitet. Det som skjer er at økende mengder av drivhusgassene fører til at mye varme samles innenfor atmosfæren. Klimagassene får atmosfæren til å få større tetthet av klimagasser, og når dette skjer blir de strålene som egentlig skal reflekteres tilbake til rommet, heller innestengt i atmosfæren.
(Hvis man gjør taket på et drivhus tykkere, har den samme effekt som det klimagassene gjør med jorda)
Hvis vi ikke gjør noe med økingen av drivhusgassene vil gjennomsnittstemperaturen økes med 3,5 grader celsius innen slutten av neste århundre.
Klimagassene har økt siden begynnelsen av den industrielle revolusjon. Hovedårsaken til... Kjøp tilgang for å lese mer

Drivhuseffekten | Sammendrag

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 09.03.2017
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Jeg synets dette var en fin oppgave, hjalp meg litt
 • 14.06.2012
  Skrevet av Student på 1. år
  veldig bra skrevet, hjalp meg også veldig:)
 • 22.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  syns det var bra skrevet.
 • 06.06.2013
  bra skrevet.... alle bør bruk den