Drama

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Drama

Hvordan en kan bruke drama i barnehage og hva som er bra med det for barna.

Innhold

s. 3 Skuespill av voksne uke 1 Blekkulf og vennene hans
s. 4-5 Drama aktiviteter de tre neste ukene
s. 6 Utviklingsområder og krav
s. 7 Hvordan drama skaper sosialt miljø
s.8 Egenevaluering og kilder

Utdrag

Innledning:

I denne oppgaven skal jeg planlegge å ha litt drama en dag i fire uker, altså fire dager til sammen. Den første uka skal jeg og mine kollegaer ha et skuespill for barna, ”Blekkulf og vennene hans”, og begrunne valg av alder på barna som ser på via barns utvikling.
Vider skal jeg komme med forslag om tre aktiviteter som skal bli brukt de tre andre ukene, få med utviklingsområder som blir rørt og få fram hvordan drama kan skape godt miljø.

---

Aktiviteter de tre neste ukene
For de neste tre ukene skal vi ha dramaaktiviteter som barna skal være med på, og dette er det 4 – åringene som får være med på. Har da valgt ut tre forskjellige dramaleker som jeg syns passer for barnas alder og utvikling. Lekene ser du nedenfor.
”1. Hva vet du om min venn?
En av oss går ut av rommet eller lukker øynene og holder for ørene. Vi andre bestemmer hvem som skal være vennen, det kan være en av oss, en hund eller en lenestol eller annet. Når vi har avtalt det roper vi på den som er ute. Han/hun spør oss eter tur: ”Hva vet du om min venn?” den som svarer skal ikke si navnet,menfortelle noe om vennen, for eksempel: ”din venn er brun”. Den neste som blir spurt, skal si noe annet om vennen: ”din venn er glad i å leke”. Den som svarer slik at han/hun som spør gjetter riktig svar, skal spørre neste gang, og leken kan begynne på nytt.

2. Generalen
Dette er en kjempeenkel lek hvor du ikke trenger annet enn noen å leke med. Men leken er artigere dess flere som er med. Ett barn velges til ”General”. De andre stiller seg på rad skulder ved skulder. Deretter roper ”Generalen” ut sine ordrer. Det kan for eksempel være; ”høyre hånd fram”, ”ett skritt tilbake”, ”hopp opp”, ”stå i ro”. Poenget er å få deltakerne til å gjøre feil. Den som gjør en kommando feil ryker ut. Til slutt er det en som vinner, da er det hennes/hans tur til å være general.
Tips:... Kjøp tilgang for å lese mer

Drama

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 10.04.2019
    Skrevet av Elev på Vg3
    ikke vits å laste ned hvis du tar drama og samfunn, har et vagt dramaforløp, men ellers er denne oppgaven irrelevant for dramalinja.