Drøftingsoppgave om frihet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 6
 • 6
 • 3151
 • PDF

Særoppgave: Drøftingsoppgave om frihet

I denne oppgaven drøfter jeg begrepet frihet, og hva frihet i praksis betyr for mennesket. Jeg starter med 3 definisjoner jeg skal kommentere kort, så vil jeg skrive litt om mitt syn på frihet og drøfte en problemstilling.

Utdrag

Samvittigheten er noe ubevisst som finnes i alle mennesker. Et lite barns samvittighet er lite utviklet og gjør at barn prøver og feiler. Men ettersom menneskene vokser opp, opplever situasjoner både fysisk og psykisk vil samvittigheten endres og bli lettere å leve etter. I hvert menneske er det en liten stemme som sier noe om hva som er rett og galt, dette er samvittigheten. Ingen samvittigheter er like, siden de blir formet subjektivt fra erfaringer. Lever et menneske etter sin egen unike samvittighet er det ikke tvil om at han/hun er fri. Ytre og indre påvirkninger på et menneske er godt nok materiale for å kunne leve etter. Jo eldre man blir, jo mer selvsikker blir man og det er et tydelig tegn på at det er lettere å leve etter samvittigheten jo mer man har opplevd. Jeg kommer tilbake til dette i drøftingen... Kjøp tilgang for å lese mer

Drøftingsoppgave om frihet

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 11.06.2014
  Veldig bra skrevet! Men - husk at du må være mer spesifikk med kildene dine til neste gang. Det hjelper ikke å skrive "wikipedia.no". Det er blir egentlig det samme som å skrive "google.no", hvis du skjønner hva jeg mener. Men igjen - super bra oppgave!
 • 31.05.2012
  Utrolig bra! veldig nyttig ! brukte dt som manus på framføring :)
 • 04.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  relevant stoff for politikk og menneskerettigheter
 • 11.05.2014
  veldig bra oppgave som gir meg nyttig info!