Drøftingsoppgave om Alkoholisme

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 6
  • 1940
  • PDF

Drøftingsoppgave om Alkoholisme

Oppgaven innholder besvarelser av to oppgaver. Omhandler Alkoholisme og dets konsekvenser.

Denne oppgaven inneholder to deler. Oppgave A og oppgave B. I Oppgave A vil du kunne lese om de forskjellige teoriene både på mikro(sykdomsteorier og atferdsteorier)- og makroplan(sosiologiske symptomteorier). Ved hjelp av Mikaels historie vil jeg belyse disse teoriene. Innledningsvis vil du kunne lese generelt om alkoholisme. I oppgave B kan du lese en vurdering av hvordan alkoholisme kan forebygges. Til slutt henviser jeg til kilder.

Utdrag

Oppgave A:
Alkoholisme eller det vi også kaller alkoholavhengighet, er en invalidiserende avhengighetslidelse. Lidelsen er preget av tvangsmessig og ukontrollert forbruk av alkohol til tross for negative effekter på helsen til den som drikker, og på vedkommendes sosiale relasjoner og status. Som ved andre former for stoffavhengighet, er alkoholisme medisinsk definert som en sykdom som kan behandles. Begrepet ”alkoholisme” er et mye brukt begrep som først ble lansert i 1849 av Magnus Huss.

Alkohol er et rusmiddel som er blitt brukt i minst 5 tusen år. Man har alltid vært klar over de negative konsekvensene, men allikevel har man aldri sluttet å drikke alkohol. I Norge finnes det om lag 3,4 millioner voksne mennesker. Av disse 3,4 millionene nyter ca. 85 % av den voksne befolkningen i Norge alkohol av og til. Mens 10-20 % av de voksne blir avhengige av alkohol i løpet av livet. Menn drikker vesentlig mer alkohol enn kvinner, de drikker mer hver gang de drikker, de drikker seg oftere ruset, selv om jenter og kvinner nærmet seg mennene i drikkemønster de siste 10-15 årene. Forskere har regnet ut at vi kan forvente omtrent seks... Kjøp tilgang for å lese mer

Drøftingsoppgave om Alkoholisme

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.