Internett | Drøftingsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 3
 • 1065
 • PDF

Artikkel: Internett | Drøftingsoppgave

Drøftingsoppgave som greier ut om fordeler og ulemper ved bruk av internett i det moderne samfunnet.

Teksten har fått tittelen "Vår virtuelle virkelighet" og diskuterer hvorvidt den økende bruk av internett er en god utvikling.

Utdrag

I dag bruker svært mange internett daglig, og det kan nesten virke som om det alltid har eksistert. Internett er egentlig en ganske ny oppfinnelse, som stadig tiltar i omfang. Internett slik vi kjenner det i dag ble utviklet ved forskningsstasjonen CERN på 80-tallet, ment for intern informasjonsutveksling ved stasjonen. Prosjektet ble så vellykket at CERN i 1993 gjorde internett tilgjengelig for allmennheten verden over. I dag kan vi finne informasjon om stort sett alt via internett, og det blir stadig mer brukt i hverdagen. Er det positivt at utviklingen går denne veien? Jeg vil her drøfte positive og negative sider ved bruk av internett i det moderne samfunn.

E-post, Skype og Facebook har overtatt mange av oppgavene til brev og telefon. Det er en billigere og raskere måte å kommunisere på. Vi bruker disse verktøyene i stadig større grad, både privat og i arbeidslivet. I et moderne samfunn er det helt klart en fordel at vi har disse mulighetene, men mange mener at det kan komme til å gå på bekostning av vårt sosiale liv. Ulike former for chatting har blitt veldig populært. Dette kan være en fin måte å bli kjent med andre på, men det åpner dessverre også for at folk kan fremstå med falsk identitet. I verste fall kan det medføre at mennesker blir lurt og utnyttet. Det kan også være uheldig hvis aktivitet på... Kjøp tilgang for å lese mer

Internett | Drøftingsoppgave

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 21.08.2012
  Skrevet av Student på 5. år
  Meget bra tekst. Denne er verdt å laste ned. God struktur.
 • 01.11.2012
  Skrevet av Student på 5. år
  En ganske bra drøftingsoppgave. Den hjalp meg videre. ;)
 • 03.02.2015
  veldig veldig veldig bra
 • 27.11.2014
  Håper denne kan hjelpe meg