Drøftingsoppgave: Eldrebølgen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 3
 • 1388
 • PDF

Drøftingsoppgave: Eldrebølgen

Dette er et drøftning oppgave om eldrebølgen. Oppgaven handler om eldrebølgen og Maslow og Eriksons teorier.

Problemstillingen: hvordan kan eldrebølgen representere et problem for den norske velferdsstaten?

Utdrag

Innledning

Vi yrkesaktive er de som holder samfunnet i gang, som produserer varer og tjenester, mens eldre mennesker bare er der som en kostnad. Mange er de, flere blir de, de ikke produserer noe, og syke er de. “De eldre” er en belastning for oss yrkesaktive, og eldrebølgen er et
Samfunnsproblem. Slik er inntrykket man sitter igjen med i den samfunnsdebatten
Eldrebølgen er et svært aktuelt og stort tema i samfunnsdebatten. De fleste politikerne mener at eldrebølgen truer velferdsstaten. I Norge lever vi i dag i et samfunn hvor det mange eldre som trenger mer omsorghjelp enn noen gang. Det at den norske velferdsstaten ikke kommer til et klart svar på hvordan eldre menneskets behov skal finansieres, skaper derfor et dilemma. Med bakgrunn i dette kom jeg fram til denne problemstillingen: hvordan kan eldrebølgen representere et problem for den norske velferdsstaten?
Jeg skal belyse problemstilingen ved hjelp av maslows behovspyramide og Eriksons utvikling teori.

Drøfting
Eldrebølegen er ikke et nytt fenomen i Norge. Dette fenomenet har sin bakgrunn i 1950 etter den annen verdens krig hvor fødselsraten var høy, noe som er vanlig etter krigene. Den gang var også levealderen relativt lavere og arbeidsforhold var mer slitsomt. etter 1970 sank fødselsraten noe som vil resultere i stor antall eldre og få antall unge i de årene fremover. Vi... Kjøp tilgang for å lese mer

Drøftingsoppgave: Eldrebølgen

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 21.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra!Skulle ønske litt mer skildehenvisninger, og mulig mer fakta fra debatter om emnet. MEN oppgaven er bra og opplysende.
 • 29.11.2017
  "Jeg skal belyse problemstillingen ved hjelp av Maslows behovspyramide og Eriksons utvikling teori." - Bra.
 • 26.02.2019
  Skrevet av Elev på Vg1
  Den er bra men jeg trenger hvilke konsekvenser eldrebølgen kan føre med seg
 • 24.03.2014
  helt flott kjempe bra