Drøftingsoppgave - Kontantstøtte

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 5
 • 1528
 • PDF

Drøftingsoppgave - Kontantstøtte

Drøftingsoppgave 2010.
Inneholder: fakta, argumenter for og mot, konklusjon.

Innleveringsoppgave i sosialkunnskap
Påstand: ”kontantstøtteordningen øker sannsynligheten for at barns behov dekkes optimalt”
Denne oppgaven vil innholde to hoveddeler. Den første delen vil omhandle kontaktstøtteordningen på generell basis, grunnleggende faktorer og hva hensikten med denne ordningen er. Del to vil være preget av drøfting, med tanke på fordeler og ulemper med ordningen. Deretter vil jeg oppsummere, og ende opp i en konklusjon. Kilder som er brukt i denne oppgaven vil du finne på siste side.

Utdrag

DEL 1 – korte fakta om kontantstøtteordningen
Kontantstøtteordningen er en ordning som ble innført av Kjell Magne Bondeviks første regjering i 1998. Formålet til kontantstøtten er å gi familier større muligheter til å ha omsorg for egne barn og også for å gi dem større valgfrihet i barneomsorgen. Da barnet er fylt 1år og inntil 23 måneder fremover, har man rett på full, delvis eller ingen kontantstøtte. Avhengig av oppholdstid i barnehage. Det gis dermed full kontantstøtte for de barna uten barnehageplass, delvis kontantstøtte til de barna som oppholder seg i barnehagen få ganger i uken og ingen kontantstøtte for de barna som har full barnehageplass. Under kan du se en skjematisk oppsetning av utdeling av kontantstøtte. Ordningen er 100 % skattefri og satsene fastsettes av Stortinget... Kjøp tilgang for å lese mer

Drøftingsoppgave - Kontantstøtte

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 24.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det er viktig å huske på at ordningen er endret!
 • 29.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 18.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  fghjklhgfashdasdasfgsdsdgfdasdb