Drøftning om FN

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Drøftning om FN

En disposisjon for en drøftning om FN og FNs rolle som verdenspoliti.

Det internasjonale systemet har anarkiske trekk, blant annet mangler en anerkjent overordnet internasjonal beslutningsmyndighet som vi har på nasjonalt plan. Vi har heller ikke noe ”verdenspoliti”.

Drøft i hvilken grad FN har vært og er i stand til å fylle denne rollen som overordnet beslutningsmyndighet og verdenspoliti, samt hva som kan gjøres for at FN kan bli i stand til å fylle en slik rolle.

Innhold:
INNLEDNING
HOVEDDEL
FN har ikke fylt/fyller ikke rollen
HVA KAN GJØRES?
KONKLUSJON

Oppgaven er satt opp i punktformat.

Utdrag

● Medlemslandene har alle skrevet under på FN-pakten. Landene forplikter seg til å løse konflikter på
fredelig vis, og de kan ikke ty til våpen annet enn i selvforsvar. De fleste har også skrevet under på
traktater og konvensjoner, bl. a. om menneskerettigheter
● Disse normene påvirker statsledere, og stater ønsker i stor grad å følge reglene
● Etter Sovjetunionens og kommunismens fall: Økt optimisme i FN og redusert bruk av veto
● Ca. 100 000 personer i fredsbevarende operasjoner i verden
● Utvidet sikkerhetsbegrep – FN aktiv også i forhold til miljøutfordringer, fattigdom, katastrofer,
terrorisme
● Selv om FN ikke har egne styrker/egen hær, kan FN gi andre internasjonale organisasjoner (NATO,
som i Afghanistan) eller samling av stater (Golfkrigen 1991) mandat til å gjennomføre
fredsbevarende/fredsopprettende operasjoner – på vegne av FN
● Stadig viktigere, også for stormaktene, å få legitimitet fra FN – noe f. eks. USA fikk oppleve etter
invasjonen i Irak i 2003... Kjøp tilgang for å lese mer

Drøftning om FN

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 13.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  kunne kanskje legge til et vedlegg hvor han støtter opp noen av de punktene han hadde skrevet ned!
 • 18.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Greit oppsett. Skulle dog gjerne sett en lenger, mer utfyllende og personlig konklusjon.
 • 26.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Mye bra informasjon, men mangler kilder.
 • 04.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig bra fortalt. Jada :)