Eldreomsorg | Drøftingsoppgave i Sosialkunnskap

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • Godkjent
 • 7
 • 2589
 • PDF

Eldreomsorg | Drøftingsoppgave i Sosialkunnskap

Drøftingsoppgave av eldreomsorg, heldagsprøve. Drøfter om hva Norge kan gjøre for å forbedre eldreomsorgen og endel generelt om eldreomsorg.

TENTAMEN I SOSIALKUNNSKAP VINTER 2011

Utdrag

OPPGAVE 1:

Før eller senere i livet har alle behov for hjelp, enten offentlig eller privat. De fysiologiske endringene som skjer under aldringen innebærer at spesielt de eldre trenger hjelp. For å beholde livskvaliteten til de eldre, legges det stor vekt på hva slags og hvor mye omsorg hvert individ trenger eller føler behov for. Man kan dele opp eldreomsorgen i to forskjellige grupper, den offentlige og den private.

OPPGAVE 2:
Etter hvert som man klatrer opp i alder, både kommer og forsvinner ulike behov. Når man kommer i sen voksen alder, har man mest sannsynligvis ikke de samme behovene som man hadde når man var voksen eller ungdom. Denne teksten handler om de ulike behovene til alle de eldre individene, og hvordan man skal klare å ta hensyn til de som trenger hjelp. Det er kommunen først og frem som har ansvaret for å ta vare på de eldre, men alle de andre som sirkler rundt dem har også et ansvar. Det er viktig for samfunnet å ta vare på den eldre generasjonen, alle kommer dit engang selv. Hvilke tiltak kan egentlig bedre eldreomsorgen i Norge?... Kjøp tilgang for å lese mer

Eldreomsorg | Drøftingsoppgave i Sosialkunnskap

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 01.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  utrolig bra tekst, hjalp meg veldig bra gjennom min oppgave!