Sammendrag | Rettslære 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • Ikke godkjent
 • 8
 • 2719
 • PDF

Sammendrag | Rettslære 2

Oppgaven er et sammendrag med eksempler på dommer innenfor metodelære, erstatningsrett og menneskerettighet. Dommene knytter seg til kapitlene 2, 3 og 4 i læreboka og er eksempler til eksamen og prøver.

Innhold

Kapittel 2 – Metodelære
Kapittel 3 – Erstatningsrett
Kapittel 4 – Menneskerettigheter

Utdrag

Kapittel 2 – Metodelære
Innekattdommen Rt 1993 s. 1260
Et borettslag hadde husordensregler med forbud mot hund og katt. En av beboerne skaffet seg katten Emmeline til tross for at han kjente til katteforbudet. Styret ba ham kvitte seg med katten, men han nektet.
Borettslaget sa opp leieavtalen, men beboeren nektet å flytte. Han hevdet at katteforbudet ikke gjelder Emmeline siden han var en innekatt.
Saken havnet til slutt i Høyesterett, som kom til at det var lovlig for et borettslag å forby katt, men rettens flertall (tre mot to) ga likevel beboeren medhold siden Emmeline var en innekatt.

Kapittel 3 – Erstatningsrett
Klatredommen – Rt 1940 s. 16
En gutt på åtte år klatret opp i en høyspentmast og fikk store skader da han tok ledningen. Drift av høyspentledninger er farlig virksomhet. Kommunen, som eier, hadde ikke gjort noe uforsvarlig, men fikk objektivt ansvar. Dommen er et eksempel på ulovfestet objektivt ansvar.
Fjellvanndommen – Rt 1961, s. 973
En syklist kolliderte med en bil. Seks uker seinere døde syklisten av hjerneslag mens han dro seg over et fjellvann på en flåte. De etterlatte krevde erstatning av bilistens forsikringsselskap, men fikk ikke medhold. Høyesterett fant det ikke tilstrekkelig bevist at hjerneskaden skyldtes kollisjonen for seks uker siden.
Flymanøverdommen – Rt 1973 s. 1268
Et fly fra Forsvaret kuttet strømkabelen som førte høyspentstrøm til øya Hitra, der det blant annet lå et oppdrettsanlegg for ørret. Strømstansen førte til at fôringsanlegget sviktet, og at fisken ble skadet. Forsvaret ble holdt ansvarlig for skadene på kabelen, men ikke for skadene på oppdrettsanlegget. Retten mente at skaden på kabelen var påregnelig, men ikke skaden på ørretsanlegget... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Rettslære 2

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 11.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Stukturert og velskrevet. 5/6