8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 | Distribusjonsstrategier | MFL 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 1693
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 | Distribusjonsstrategier | MFL 2

Oppgaven inneholder svar på div. repetisjonspørsmål knyttet til kapittelet om distribusjon i Markedsføring og Ledelse 2 av Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen.

Elevens kommentar

Kan sikkert gå enda dypere, men som repetisjon er disse oppgavene ypperlige.

Innhold

8.2 Samarbeid og integrasjon!
a Hvilke typiske fordeler kan butikken oppnå ved å samarbeide med flere andre tilsvarende butikker? Forklar med praktiske eksempler.
b Hvilke ulemper må butikken være klar over kan oppstå som følge av et kjedesamarbeid?
c Gjør rede for minst fire samarbeidsformer, og foreslå en av dem for butikken over. Begrunn svaret ditt!
8.3 Internettoppgave – adhocallianser
8.4 Horisontal i motsetning til vertikal integrasjon
8.5 Internettoppgave – elektronisk handel
8.6 Diskusjonsoppgave/gruppeoppgave – fremtiden til Internett
8.7 Distribusjonsstrategier og 80-20 regelen
8.8 Valg av kanalmedlemmer

Utdrag

8.4 Horisontal i motsetning til vertikal integrasjon

a Grei ut om forskjellen mellom vertikal integrasjon og horisontal integrasjon. Vær konkret med tanke på å forklare hvilke fordeler man vanligvis forventer som følge av den ene integrasjonsmodellen sammenlignet med den andre. Begrunn svarene dine.

Horisontal integrasjon vil si at flere likartede selskaper samarbeider eller slår seg sammen. Horisontal Integrasjon gir først og fremst stordriftsfordeler på områder som innkjøp, regnskap/økonomi og distrubusjon.

Vertikal integrasjon vil si at selskaper på ulike nivåer i distribusjonskanalen samarbeider eller slår seg sammen. De vil da kontrollere alle eller flere ledd i produktenes totale distrubusjonskanal.

Den horisontale integrasjonen er vanligvis mindre kontroversiell enn vertikal integrasjon. Årsaken til dette er naturligvis at den vertikale integrasjoen gjør at en aktør til slutt kan... Kjøp tilgang for å lese mer

8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 | Distribusjonsstrategier | MFL 2

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 10.05.2012
  Skrevet av Student på 4. år
  Nyttig gjennomgang før eksamen.
 • 19.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  tusen takk, god å få rett før jul!
 • 22.05.2014
  eporapeoriaepåoriaepåor
 • 08.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe bra oppgave, hjalp masse