Disposisjoner til læreplanmålene i Geofag 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Geofag 2
 • Ingen karakter gitt
 • 22
 • 4785
 • PDF

Disposisjoner til læreplanmålene i Geofag 2

Disposisjoner og notater til læreplanmålene i Geofag 2

Terra Nostra.

Kapittel 1 Havstrømmer:
Kapittel 2 Endringer i ozonlaget (se http://ndla.no/nb/node/12925)
Kapittel 3 Istidene og klimaet etter siste istid
Kapittel 4 Global oppvarming gir klimaendringer
OG
Kapittel 5 En varmere jord

Kapittel 7 Olje og gass på norsk kontinentalsokkel
Kapittel 8 Fornybare energikilder
Kapittel 9 Ferskvann som ressurs
Kapittel 12 Værvarsling
Kapittel 6 Mineralressurser i Norge

Utdrag

Disposisjoner til læreplanmålene i Geofag 2

Kapittel 1 Havstrømmer:
Elevene skal kunne:
… gjøre rede for årsaker til overflate- og dyphavsstrømmer i verdenshavene og diskutere konsekvenser for klimaetHavstrømmer generelt:
- drives/påvirkes av:
- vind
- temperaturforskjeller (lavere breddegrader (varmt  høyere (kaldt)
- topografien i havbassengene (terrengforhold)
- corioliskraften:
- vind og luftmasser avbøyes med klokken på den nordlige halvkule
og mot klokken på den sørlige
Fra overflatestrømmer til dypvannsdannelse og dyphavsstrømmer:
¬- de ca 500 øverste meterne overflatestrømmer
- termoklinen skiller ofls. fra dypvannet
- lav tetthet:
- varmt vann
Dypvannsdannelse:
- foregår i Nord-Atlanteren (rundt Island) og i Antarktis
- vannet får høyere tetthet (tyngre) enn vannet under
- kaldere vann og/eller høyere saltholdighet (isdannelse, fordamping)
- avsaltes i varmere klima (fordamping)
- vannet synker og føres mot lavere breddegrader... Kjøp tilgang for å lese mer

Disposisjoner til læreplanmålene i Geofag 2

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 14.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Denne var lett å forstå, oversiktelig og hjalp meg mye da jeg øvde til prøve :D
 • 13.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig til hjelp med forberedelser til heldagsprøve.
 • 03.04.2014
  Grei oversikt og lett formulert innhold, men noe rotete.
 • 14.05.2013
  Skrevet av Student på 2. år
  dfgdfsdfsgfsgfgdfgdfgdfgdfgsdfggsg

Brukere som har lastet ned Disposisjoner til læreplanmålene i Geofag 2, har også lastet ned