Det sterke kjønn - artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 6
  • 3
  • 1147
  • PDF

Det sterke kjønn - artikkel

Oppgaven inneholder en drøftende artikkel om fremstillingen av kvinner i media og hva som er det sterke kjønn. Artikkelen er skrevet på nynorsk.

Oppgaven besvarer følgende oppgavetekst: Diesel rettferdiggjer kampanjen Be stupid med at han portretterar ”eit sterkt og uventa bilete av det kvinnelege”. Drøft dette i ein artikkel.

Utdrag

Be stupid er Diesel sin nye reklamekampanje som består av ei rekkje bilete av menneske som utfører dumme og upassande handlingar. Gjennom kampanjen reklamerer Diesel for at det å vere dum er kult. I Storbritannia har reklame-styresmakter teke mot 33 klager på den uvanlege kampanjen, og det enda med at Diesel ikkje får bruke reklamane i offentleg rom. Sjølv meiner Diesel at kampanjen viser eit sterkt og uventa bilete av det kvinnelege, og lar seg ikkje påverke av motstanden dei har fått.

Diesels kampanje er set saman av ein serie av bilete med ulike slagord. Smart may have the brains, but stupid has the balls, er teksta som er plassert ved bileta som har provosert publikum mest. Eit døme på reklamane er at ei kvinne viser brysta sine til eit videokamera, eller at ei tek bilete av underlivet sitt under bikinitrusa. Det britiske kontrollorganet for reklamemarknaden, ASA (Advertising Standards Authority), meiner at reklamen ikkje er for offentlege rom... Kjøp tilgang for å lese mer

Det sterke kjønn - artikkel

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 02.09.2011
    Ganske bra!!!!.......