Det ondes problem | Drøfting

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 6
 • 4
 • 1366
 • PDF

Det ondes problem | Drøfting

Oppgaven inneholder en drøfting rundt "Det ondes problem".

Utdrag

Vi kan forstå det slik at det ondes problem består av tre påstander, hvor bare to av dem passer sammen. Den første påstanden er at Gud er kjærlig, den andre at Gud er allmektig, og den tredje at onde ting skjer. Det er ingen motsetning mellom de to første påstandene. Gud kan både være kjærlig og allmektig. Det er derimot den tredje påstanden som ikke passer inn i bildet. Hvordan kan en kjærlig og allmektig gud tillate at grusomme hendelser finner sted, er han da maktesløs siden han tilsynelatende ikke har klart å sette en stopper for all ondskapen? Dette er den klassiske problemstilling teologer opp gjennom tidene har stått foran.
For å definere hva ondskap er, kommer det helt an på hvem man henvender seg til. Meget kort og overfladisk kan man si at ondskap er å påføre et annet levende individ lidelse meg vilje og viten. Man kan også dele ondskap opp i kollektiv og individuell ondskap. Ulike ideologier kan til en viss grad kalles for ”kollektiv ondskap” i den grad de ødelegger andre mennesker, enten det ligger et bevisst ønske bak det eller bare ren og skjær ondskap. Vi har jo et godt eksempel i nærhistorien, nemlig nazismen. De fleste kan nok være enige i at holocaust var ondskap satt i system og at en slik utrydding ikke ville vært mulig uten at mange folk deltok, altså ”kollektiv ondskap”.
Men hva er egentlig ondskap? Platon sier: ”Det onde avledes nærmest fra menneskets kroppslige natur (uorden og ubestemthet i naturen).” Det onde er et prinsipp som står i motstrid med et annet prinsipp: det gode. Disse prinsippene kan kanskje sies å være evige og opprinnelige. En forklaring som dekker det ondes problem, er det såkalte dualistiske virkelighetssynet, som går ut på at kropp og sjel lever adskilt fra hverandre.
Før jeg vil besvare hvordan en kjærlig og allmektig gud kan tillate ondskap, vil jeg først gjøre rede for hvordan dette argumentet, på godt norsk, møter seg selv i døra. For å demonstrere dette: Uten en absolutt og eneveldig moralsk autoritet, blir rett og galt bare et spørsmål om prinsipper. Om en person mener at det er galt å drepe, mens en annen synes det er riktig, har ingen av personene noen autoritet til å si at den andre tar feil... Kjøp tilgang for å lese mer

Det ondes problem | Drøfting

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 11.01.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kunne hatt med hva andre religioner mener om det ondes problem
 • 03.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Svært god oppgave med gode drøftinger
 • 09.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig godt skrevet...
 • 15.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Flott skrevet. Bra drøfting!