Det offentlige rom

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Artikkel: Det offentlige rom

Oppgave der sidene ved den moderne teknologiens innvirkning på det offentlige rom drøftes. Oppgaven inneholder gode kildehenvisninger.

Innhold

Det offentlige rom
Litteraturliste

Utdrag

I vår samtid snakkes det mye om det offentlige rom. Bl.a. offentliggjorde Dubais styrende råd våren 2009 en rekke regler om adferd i det offentlige rom (Utenriksdepartementet, 2009) og det diskuteres hvorvidt reklame skal forbys i det offentlige rom (Kristiansen, 2005). Men når er rom offentlige, og når er de det ikke? Det offentlige rom er typisk en arena for politisk diskusjon, der alle medlemmer i et samfunn står fritt til å delta. Disse diskusjonene er ikke private, i den forstand at de forekommer i offentligheten, men de er heller ikke i regi av styresmaktene. På 1700-tallet ble individet opplyst, og det utviklet seg insitusjoner som åpnet for debatt rundt aktuelle samfunnsproblemer. I dagens samfunn har utviklingen av nye sosiale medier ført til at slike debatter i stor grad har blitt digitalisert. Mister det offentlige rom noe av sin betydning idet det flyttes til et nettbasert forum? I denne oppgaven vil jeg først og fremst ta for meg internett som offentlig rom, med fokus på eksempler som drastisk har endret måten nyheter distribueres på.

I 2008 brukte en 71 prosent av befolkningen internett i løpet av en gjennomsnittsdag, en økning fra 66 prosent i 2007. Samtidig opplevde avisene en nedgang fra 68 til 72 prosent, mens antall tv-tittere sank fra 82 til 80 prosent (Vaage, 2008). Riktignok er ikke dette en drastisk endring, men det er interessant at nettet, som det eneste av disse mediene, økte i popularitet... Kjøp tilgang for å lese mer

Det offentlige rom

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 20.05.2015
    Innhold litt utenom det vanlige. Større grad av refleksjon enn normalt.
  • 13.09.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    Fint og nyttig skrevet