Det norske demokratiet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Det norske demokratiet

Drøftende oppgave om demokratiet i Norge. I oppgaven diskuteres det hvorvidt man i Norge har et demokrati med reell innflytelse fra befolkningen og hvilke utfordringer vi står overfor i forhold til demokratiet i Norge i dag.

POL3
Politikk og menneskerettigheter FOKUS

Lærers kommentar

"dette et bra og selvstendig arbeid karakter 4+"

Elevens kommentar

Mye bra og enkelt forklart.
Det er noe uklart og noen ting som må skrives om (for å få en bedre karakter). Mangler noen utfordringer til det norske demokratiet og forklarer uklart om hvordan partiene kan øke sin innflytelse.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg drøfte i hvilken grad vi har greid å utvikle et demokrati som gir folk reell innflytelse over fordelingen av goder og byrder i Norge. Først skal jeg ta for meg hva som kjennetegner det norske demokratiet i dag og fortelle litt om hva vi bør være fornøyd med i forhold til det. Deretter skal jeg ta opp ulike spørsmål rundt utfordringen demokratiet gir oss og gi min mening så godt det lar seg gjøre rundt de relevante temaene.

Politikk dreier seg først og fremst om fordeling av goder og byrder. Det finnes begrenset med ressurser som skal fordeles utover menneskene innenfor et land, dermed har Norge et folkestyre. Dette mener vi er mest rettferdig ovenfor folket. Et folkestyre eller et demokrati gjør at alle mennesker innenfor landet blir med å «bestemme». I Norge har vi indirekte og direkte demokrati. I indirekte demokrati stemmer folket for hvem som skal representere oss i de ulike politiske styringsorganer... Kjøp tilgang for å lese mer

Det norske demokratiet

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 29.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt grei oppgave, god innsats
 • 30.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  gggggggggggggggggggggggg
 • 15.04.2014
  braaaaaaaaaaaaaaaaaa