Artikkel om Det moderne prosjektet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Yrkesfaglig Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 4
 • 1385
 • PDF

Artikkel om Det moderne prosjektet

Artikkel om det moderne prosjekt som blant annet tar for den nye vitenskapen, samfunnet, politikk og Jean-Jacques Rousseau.

Lærers kommentar

Presist språk som formidler et omfattende tankegods på en tilfredsstillende måte til leseren. Får tydelig frem hvorfor og hvordan utvalgt litteratur henger sammen med Det moderne prosjekt, både som bekreftelse direkte på kjernepunktene og indirekte ved tilsynelatende å falle utenfor i utgangspunktet. Kan noe mer av hvordan utvalgte tekster ikke faller inn i det moderne prosjektet trekkes frem?

Studienetts kommentar

Vil du vite mer om norsk litteraturhistorie? Vi har en fyldig oversikt her.

Utdrag

Det moderne prosjektet er den viktigste arven vi har fra opplysningstida. Prosjektet er en betegnelse for en prosess som startet i Europa på 1500-1600-tallet da boktrykkerkunsten, naturvitenskapen og industrialiseringen med en begynnende kapitalisme, var med på endre menneskets tankesett og verdensbilde. De sentrale verdiene for det moderne prosjektet var å strekke seg etter friheten, fornuften, opplysningen og fremskrittet. Den tyrkiske statsviteren og filosofen Seyla Benhabib beskriver det moderne prosjektet på denne måten: ”forsøket på å forene den vitenskapelig-tekniske framskrittsprosessen med menneskelig frihet og lykke.” Med disse grunnpilarene har opplysningstida og dets prosjekt lagt grunnlaget for vårt samfunn i dag.
Den nye vitenskapen gjorde at mennesket ikke lenger trang en høyere makt for å finne sannhet og svar. Nå kunne menneskeheten selv finne sannheten ved vitenskaplige undersøkelser som baserte seg på erfaringsmessige og objektive metoder. De samme problemløsningen ble ansett som et ideal også for humanistiske og samfunnsmessige spørsmål. Dette la grunnlaget for viktige historiske hendelser som innføring av demokratiet, den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske revolusjon, som stod for makt til folket, likeverd og frihet. Nå var det enkeltindividets og dets muligheter og fremgang som stod i sentrum. Den generelle... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om Det moderne prosjektet

[18]
Brukernes anmeldelser
 • 04.02.2014
  Beksrivelsen av et dukkehjem er veldig bra, men når den går inn på Jeg Ser graver den med skje. Jeg Ser er modernistisk og ikke en del av det moderne prosjekt. Det pessismistiske synet på verden passer ikke på noen måte inne i det moderne prosjekt, tross det at selve kritikken kan bli sett på som noe i den retning. Ellers en bra besvarelse.
 • 28.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var fantastisk. Forklarte lett hvorfor tekstene hørte til under Det moderne prosjekt
 • 04.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Flott, dette var til stor hjelp
 • 27.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  god og drøftende stil