Det internasjonale samfunnet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Det internasjonale samfunnet

Med utgangspunkt i arbeidet du gjorde på forberedelsesdagen, skal du
skrive en sammenhengende tekst der du

‐ Gjør kort rede for de viktigste aktørene i det internasjonale samfunnet
som har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de
siste tiårene
‐ Drøfter om internasjonalisering og globalisering styrker eller svekker
demokratiet for befolkningen i enkeltstater
‐ Kort vurderer om det internasjonale systemet også kan demokratiseres, og eventuelt på hvilken måte.

Eksamensoppgave politikk og menneskerettigheter 24.11.2010

Lærers kommentar:
Jeg burde have beskrevet tydeligere hvorfor jeg valgte de aktørene jeg gjorde. Ok kildebruk, ikke imponerende. Ønsker at du integrerer kildene i teksten som fotnoter. God struktur.

Elevens forslag til forbedringer:
En del gode eksempler med Brazil, Nord-Korea og Burma. Burde skrevet mer om demokrati, litt mye økonomi. Flott at jeg trekker inn suverenitet, men problematiserer for dårlig hva som skjer i globalt demokrati.

Det internasjonale samfunnet

[55]
Brukernes anmeldelser
 • 11.04.2011
  veldig bra, synes at det kunne blitt bedre og kunne skrive mer om demokrati:)
 • 18.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt for kort. Ellers bra!
 • 10.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt kort, men veldig greit!
 • 26.04.2015
  Greie notater i eksamen POL/MEN. Savner også bedre kildebruk.