Det internasjonale samfunnet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Det internasjonale samfunnet

Med utgangspunkt i arbeidet du gjorde på forberedelsesdagen, skal du
skrive en sammenhengende tekst der du

‐ Gjør kort rede for de viktigste aktørene i det internasjonale samfunnet
som har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de
siste tiårene
‐ Drøfter om internasjonalisering og globalisering styrker eller svekker
demokratiet for befolkningen i enkeltstater
‐ Kort vurderer om det internasjonale systemet også kan demokratiseres, og eventuelt på hvilken måte.

Eksamensoppgave politikk og menneskerettigheter 24.11.2010

Lærers kommentar:
Jeg burde have beskrevet tydeligere hvorfor jeg valgte de aktørene jeg gjorde. Ok kildebruk, ikke imponerende. Ønsker at du integrerer kildene i teksten som fotnoter. God struktur.

Elevens forslag til forbedringer:
En del gode eksempler med Brazil, Nord-Korea og Burma. Burde skrevet mer om demokrati, litt mye økonomi. Flott at jeg trekker inn suverenitet, men problematiserer for dårlig hva som skjer i globalt demokrati.

Det internasjonale samfunnet

[55]
Brukernes anmeldelser
 • 29.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hoveddelen var ganske bra. Men teksten mangler de typiske artikkel trekkene som innledning, problemstilling og konklusjon. Og noen deler av teksten var for kort. Men til stor hjelp for meg som skal ha akkurat samme oppgave til tentamen i morgen ;)
 • 22.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg godt på vei, men ville kanskje ikke gitt denne oppgaven en 4, i og med at det er en drøftingsoppgave. Det blir kanskje litt lite drøfting, men til god hjelp uansett!
 • 10.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt kort, men veldig greit!
 • 26.04.2015
  Greie notater i eksamen POL/MEN. Savner også bedre kildebruk.