Det flerkulturelle Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag: Det flerkulturelle Norge

Oppgaven er en besvarelse av tentamen i faget Sosiologi og sosialantropologi og handler om det flerkulturelle Norge.

Oppgaven er skrevet som et foredrag og tar for seg problemstillinger knyttet til integrering og innvandrings politikk.

Elevens kommentar

Kan drøfte enda litt bedre

Utdrag

Det flerkulturelle Norge

Velkommen til seminaret ”det flerkulturelle Norge”.
Mitt navn er …., og i dag skal jeg holde et innlegg om temaet Det flerkulturelle Norge. Jeg vil ta for meg hvordan integreringspolitikken blir styrt her i landet, om innvandrerne føler seg inkludert eller ekskludert og hvordan vi i samfunnet kan hjelpe til i integreringen og internaliseringen. Før internett, mobil og tv levde vi mennesker ganske separert – vi hadde ikke den samme muligheten til å se andre kulturer og folkeslag. I dag blir kulturer smeltet mer og mer sammen som en del av globaliseringen. De fleste forbinder kultur med tradisjoner som ble lagd og grunnlagt for mange hundre år siden. På den tiden var det vanskelig å kommunisere med personer og folkegrupper på andre siden av jorden. Dermed hadde de i hovedtrekk bare sine egne assisasjoner å forholde seg til, de var separert og uavhengige av hverandre. Mye av det som i dag skaper kulturforskjeller innenfor et område er religion og skikker, språk, teknologi, fattigdom og rikdom. Vi er ett av verdens rikeste land per innbygger, og med det kommer det mye ansvar. Innvandrig er ett av disse ansvarende Norge har og kan hjelpe det internasjonale storsamfunnet på. Mange her i landet mener at Norge fører en dårlig integrering -og innvandrings politikk. De mener at et så rikt land som Norge, burde kunne tilby hver enkelt mye mer. I tilegg er vi et av de landene som tar inn flest flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Men lykkes vi egentlig med det?

Vi har nå nylig fått et eget integrering -og innvandrings utvalg som skal jobbe for nettopp det å bli flinkere til å integrere våre nye landsmenn. De skal jobbe med utfordringene vi har i forhold til det å integrere, og de skal jobbe videre med de sakene vi allerede lykkes med. Vi jobber ikke for å assimilere dem til å bli som oss, men for at de skal tilpasse seg og forstå – vi vil ha de politisk norske. Ut fra statistikk er ca 9% av den norske befolkningen innvandrere, de er enten førstegenerasjons innvandrere eller andre generasjons innvandrere. Innvandrerne kommer fra så godt som over 200 land der de fleste kommer fra skandinaviske land som Sverige og Danmark, fattigere og mer krigsrammede land som Iran, Irak, Somalia og Nigeria. På en side mener folket at Norge driver en god integreringspolitikk, vi har mange tilbud til innvandrerne. Noen mener til og med at vi er for snille. Det er mange pull og push faktorer som spiller inn når noen drar fra et land til et annet. En push faktor kan være krig og elendighet, en pull faktor kan være frihet og velferd. Når en flyktning, asylsøker eller innvandrer har kommet seg til Norge kommer de som oftest til et asylmottak eller flyktningsmottak. Der får de tak over hodet og tilgang til mat og drikke. Når en kommer til Norge er du pliktig til å delta i integreringsprogrammet – der en får norskopplæring og kulturforståelse. Dette programmet er laget for å lettere komme seg ut i arbeidslivet og klare seg selv... Kjøp tilgang for å lese mer

Det flerkulturelle Norge

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 12.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Nyttig og fin stil. Hjalp meg godt for å starte med min egen oppgave
 • 09.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig veldig god oppgave.........................
 • 24.01.2014
  Supert, akkurat det jeg lette etter! :-)
 • 11.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  hjalp til inspirasjon om temaet