Det Norske Språkmangfaldet - Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 638
  • PDF

Eksamensoppgave: Det Norske Språkmangfaldet - Artikkel

Stilen er ein artikkel om språkmangfaldet i Noreg, der eg drøftar positive og negative sider ved å ha to skriftspråk og mange dialekter i Noreg.

Artikkelen er skreve på nynorsk.

Utdrag

Det finnast utruleg mange måtar å snakke norsk på. Vi har utallige dialektar, som kan høyrast svært forskjelleg ut, og ein kan nesten plassere nøyaktig geografisk kvar ein person kjem ifrå berre ved hjelp av å høyre på korleis han snakkar. Ei dialekt er målføret som er snakka i eit bestemt geografisk område. Sjølvsagt kan nok dette føre til problem for ein stakkars innvandrar som kjem hit for å lære seg norsk, men når han først meistrar ei dialekt, så oppdagar han at han framleis ikkje forstår resten av Noreg. Dialektene varierar stort frå landsdel frå landsdel... Kjøp tilgang for å lese mer

Det Norske Språkmangfaldet - Artikkel

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 28.03.2012
    Hjalp meg utrolig mye til heldagsen. ga meg masse inpirasjon:)