Den voksne breddeidretten | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Idrett og samfunn 1-1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1357
 • PDF

Den voksne breddeidretten | Sammendrag

Sammendrag med repetisjonsspørsmål om den voksne breddeidretten. Sammendraget fokuserer på forskjellene på voksenidretten før og nå, friluftsliv, mosjonering, nye aktiviteter og hvordan voksne kan holde seg i form.

Innhold

Hva kjennetegner den voksne breddeidretten?
Hva blir friluftslivet definert som? Finnes det en alternativ definisjon?

Hva menes med at den norske turkulturen står sterkt?

Hva er forskjellen på friluftslivet i dag og fra gammelt av?

Hva hadde nasjonalromantikken å si for utviklingen av friluftslivet?

Hvem var det som i første omgang drev med friluftsliv?

Hva står DNT for og når ble den stiftet?

Hvem var Fridtjof Nansen?

Hva skjer med det norske friluftslivet utover 1900tallet og hvorfor?

Hva går allemannsretten ut på? Hvorfor er denne unik i norsk sammenheng?

Nevn kjennetegn på friluftslivet i dag.

Hvorfor driver så mange mennesker med friluftsliv?

Hva gikk Trim-aksjonen ut på? Hvorfor ble dette en suksess tror du?

Hvor mange nordmenn mosjonerer regelmessig?

Er det forskjell på menn og kvinner når det gjelder valg av aktivitet?

Hvordan er forholdet mellom aldersklassene? Hvorfor?

Hvilke sosiale og økonomiske forskjeller finner man når det gelder fysisk
aktivitet?
Hvilke motiv har de ulike gruppene (unge, menn, kvinner) for å drive med mosjonsaktivteter?

Hvorfor tror du private treningssentre trekker mye folk?

Hvorfor har bedriftsidretten stor verdi?

Hvilke normer og verdier bygger treingssentrene på?

Hva ligger i begrepet ”privatisering av helse”?

Hva går friskvernprogrammer ut på?

Hvilke ”nye aktiviteter” har i senere tid vokst fram og hvorfor?

Hvilke positive og negative sider har denne typen aktiviteter?

Hvorfor tror du dans i ulike kategorier er blitt så populært?

Utdrag

25. Hvilke positive og negative sider har denne typen aktiviteter?
- Positive sider er jo at man får en ekstrem naturopplevelse, man trekker mennesker med seg og får flere ut i naturen. Det er gøy og spennende, det er noe nytt, og nye ting vil ”alle, alltid” prøve ut.
- Negative sider er blant annet kostnadene. Det er kjempe dyrt å drive med slike idretter, ta for eksempel tandemhopping. Der må det ofte helikopter inn i bildet og noen til å kjøre det, og selve fallskjermen koster, du må (vil jeg tro) ha tillatelse (bevis) til å hoppe der.

Og ikke minst er det LIVSFARLIG dersom noe går galt; enten med... Kjøp tilgang for å lese mer

Den voksne breddeidretten | Sammendrag

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 24.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  kjempe gode svar. veldig bra å ha å lese på frem mot en prøve
 • 04.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Fint med en god oppsummering av kapittelet når jeg skal øve til prøve! Takk!
 • 05.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
 • 27.04.2014
  Heilt ok. Hjalp meg til prøvepugging.