Den politiske styringskjeden i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Den politiske styringskjeden i Norge

I denne oppgaven forklares hva den politiske styringskjeden i Norge er, og deretter drøftes det om press og påvirkning med fokus på politiske kanaler som organisasjoner, media og kampanjer enten er en styrke eller en svekkelse av det norske demokratiet.

Utdrag

Press og påvirkning i den norske styringskjeden – en styrke eller en svekkelse av demokratiet?

I denne oppgaven skal jeg først forklare hva den politiske styringskjeden i Norge er, og deretter drøfte om press og påvirkning med fokus på politiske kanaler som organisasjoner, media og kampanjer enten er en styrke eller en svekkelse av det norske demokratiet.

Den politiske styringskjeden består av regjeringen, departementene og Stortinget. Styringskjeden består av de viktigste organene i demokratiet og det er viktig at vi har en forståelse om hvordan de fungerer i forhold til hverandre. Makten skal bygge på folket og staten skal forvalte makten deres.

Dette skjer ved at folket velger representanter til Stortinget. Stortinget delegerer så videre makt til regjeringen som deretter blir kontrollert av de folkevalgte i Stortinget. Regjeringen... Kjøp tilgang for å lese mer

Den politiske styringskjeden i Norge

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 29.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  gooooooood!dewdiwådwd
 • 11.04.2014
  Hjalp meg bra med å øve til prøve
 • 25.11.2015
  Det er en stil som er nyttig å få med seg!
 • 21.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  CREDS til deg! Denne oppgaven var helt perfekt for meg!