Den kalde krigen og de rådende ideologiene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • 6
 • 9
 • 3455
 • PDF

Den kalde krigen og de rådende ideologiene

Oppgaven besvarer en egenformulert påstand; at kampen mellom øst og vest under den kalde krigen var en konflikt ikke bare mellom to supermakter men også mellom deres rådende ideologier. Jeg forsøker å begrunne denne problemstillingen med fakta og hendelser fra krigen, og vurderer den med de tre forskjellige historiske synene på krigen. (hhv. tradisjonalistisk, revisjonistisk og postrevisjonistisk)

Lærers kommentar

En grundig oppgave som med flere egne drøftinger og refleksjoner viser den fastlåste situasjonen mellom blokkene. Flott og selvstendig arbeid!

Elevens kommentar

Jeg føler dette er en solid besvarelse.

Utdrag

Den kalde krigen er betegnelsen vi bruker på spenningen mellom den vestlige verden, primært USA, og den kommunistiske verden, primært Sovjetunionen og dens allierte. Den kalde krigen tok til kort tid etter andre verdenskrig og varte helt frem til Sovjetunionens fall i 1991. Grunnen til at denne konflikten har fått navnet "den kalde krigen" er at det aldri kom til direkte væpnede konfrontasjoner de to sidene imellom, men de benyttet seg i stor grad av psykologisk og økonomisk krigføring mot hverandre og kjempet om politisk innflytelse i andre verdensdeler i en hva jeg ser på som en ideologisk konflikt. I denne oppgaven vil jeg se nærmere på denne konflikten i lys av de rådende ideologiene på hver side.
Min påstand er at kampen mellom øst og vest under den kalde krigen var en konflikt ikke bare mellom to supermakter men også mellom deres rådende ideologier. Læreplanmålet jeg har valgt er "vurder ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet." Siden dette er et svært omfattende emne har jeg valgt å begrense meg til å forsøke å forklare utviklingen i den kalde krigen sett i lys av den ideologiske kampen og hva denne betydde for statsutviklingen på 1900-tallet. Jeg har valgt å legge hovedfokus til oppbyggingen av den kalde krigen i tiden etter andre verdenskrig fordi jeg mener at grunnlaget for konflikten lå her. Europa ble delt opp i to deler, forsvarsallianser ble dannet og de ideologiske motsetningene ble tydelige.
Bakgrunnen for den kalde krigen

I tiden etter mellomkrigstiden lå europa nede for telling og slikket sine sår. Krigen hadde satt store spor både på europas befolkning og landskap noe som gav næring til politiske ideologier som spriket i hver sin retning. Så langt tilbake som 1917 kan vi spore den kalde krigens spede begynnelse med den marxistiske revolusjonen i Russland hvor... Kjøp tilgang for å lese mer

Den kalde krigen og de rådende ideologiene

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 20.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Skjønner godt at karakteren 6 kom på denne. Grundig prosjektoppgave som er gjort, reflektert og med veldig bra språk. Bør ha med kilder på bildene, og margene er ikke helt normale.
 • 21.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fantastisk drøfting angående de ideologiske forskjellene mellom USA og Sovjetunionen!
 • 04.11.2015
  Sjukt bra stil! Veldig reflekterende
 • 22.05.2014
  Veldig bra, hjalp meg masse!