Den kalde krigen Særoppgave 10. kl.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 18
  • 3799
  • PDF

Den kalde krigen Særoppgave 10. kl.

Dette er en særoppgave som tar for seg den kalde krigen.

Lærers kommentar

Dette var en meget god og utfyllende oppgave. En fortjent 6'er.

Innhold

1.0 Innledning
2.0 Den kalde krigen
2.1 Atomvåpen
2.2 Terrorbalansen
2.3 Truman-doktrinen
2.4 Kina under den kalde krigen
3.0 Norge og Europa under den kalde krigen
3.1 Marshallplanen
4.0 Berlinmuren
4.1 Muren forbedres
4.2 Overganger
4.3 Desperate fluktforsøk
4.4 Familier splittes
4.5 Murens fall
4.6 Tyskland gjenforenes
5.0 Cuba-krisen
6.0 Vietnamkrigen
7.0 Koreakrigen
8.0 Avslutning

Litteraturliste

Utdrag

Denne oppgaven er en særoppgave for elever i 10. klasse ve, skoleåret 2008/2009. Oppgaven har som tema den kalde krigen og vil ta for seg noen historiske hendelser som har vært med på å prege verdenssamfunnet etter at den andre verdenskrig ble avsluttet i 1945.

På grunn av oppgavens størrelse vil ikke alle hendelser bli beskrevet like utfyllende, men de viktigste hendelsene vil bli nevnt.

Besvarelsen vil begynne med å redegjøre for forholdet mellom USA og Sovjetunionen før den fortsetter med andre viktige hendelser... Kjøp tilgang for å lese mer

Den kalde krigen Særoppgave 10. kl.

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 20.10.2016
    Denne hjalp meg veldig til prøven jeg hadde om Den Kalde Krigen!:)