Den industrielle revolusjon - utdypning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1662
 • PDF

Sammendrag: Den industrielle revolusjon - utdypning

Utdypning om den industrielle revolusjon fra historieboka Tidslinjer 2.

Utdrag

Den industrielle revolusjonen så sitt lys i England på slutten av 1700-tallet og på begynnelsen av 1800-tallet. Nærmere bestemt i et område som strakk seg fra Birmingham til Preston.
Den økonomiske veksten var enorm på dette tidspunktet, forårsaket av ny teknologi i form av tekstilmaskiner og dampmaskinen. Eksempler er Spinning Jenny, oppfunnet av Hargreaves og Arkwright's vannspinnemaskin.

Perioden før den industrielle revolusjonen var den tiden da de fleste varene ble laget for hånd. Produksjonen gikk svært tregt, og få varer kunne bli produsert samtidig. Men det var også en etterspørsel etter disse varene, og den langsomme produksjonen kunne ikke fylle etterspørselen i enkelte tilfeller. Dette resulterte i at det ikke var særlig nødvendig med markedsføring av slike produkter. Formålet med produksjonen var som regel å dekke behovet hos produsentene selv eller en liten krets av kjøpere som stort sett var kjent.

Den industrielle revolusjon betegner den overgangstiden da fabrikkproduksjonen brøt igjennom, og utviklingen av de moderne samferdselsmidlene, først og fremst jernbane og dampskip. Ved industriell produksjon ble mange varer så billige at folk i stor utstrekning fant det hensiktsmessig å kjøpe dem istedenfor å lage dem selv (f.eks. garn, tøyer). Den industrielle revolusjon førte dessuten til at det omkring fabrikkene ble samlet befolkningsmasser som ikke selv produserte mat og andre livsnødvendige varer. Omveltningen sprengte dermed det gamle naturalhushold, idet bøndene gikk over til å kjøpe industrielt fremstilte klær, landbruksredskap osv., mens de solgte jordbruksprodukter til industribefolkningen eller som råstoffer til fabrikkene. Den skapte et sosialt system som er preget av at det overveldende flertall av produsentene verken eier de produksjonsmidlene de bruker i sitt daglige arbeid, eller de ferdige produktene. Slike forhold forekom også før, f.eks. ved storgodsdrift og bergverk, men ble først alminnelige ved den industrielle revolusjon. Et motsetningsforhold mellom arbeiderklassen og eierne av produksjonsmidlene ble dermed et vesentlig trekk i samfunnssystemet. Dette betyr likevel ikke nødvendigvis at arbeiderne fikk dårligere levevilkår enn før.

Når teknikker for masseproduksjon skapte den industrielle revolusjonen, økte mengden av produksjonen sterkt. De nye metodene å produsere varer på, gav enkelte stordriftsfordeler sånn at det kostet mindre å produsere varene og tilsvarende lave priser på ferdig produserte varer... Kjøp tilgang for å lese mer

Den industrielle revolusjon - utdypning

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 08.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Teksten er fornuftig og lettlest
 • 15.09.2013
  bra oppsumering av årsaker
 • 01.12.2016
  Bra........................
 • 11.12.2014
  Skrevet av Student på 5. år
  Mye nyttig informasjon!