Den franske og amerikanske revolusjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 4
 • 10
 • 2115
 • PDF

Den franske og amerikanske revolusjon

Problemstilling
”Drøfte ideer og krefter som førte til den franske revolusjon og på hvilken måte den amerikanske revolusjon påvirket den franske.”

Innhold

Problemstilling Side 3

1.0 Introduksjon Side 4
o 1.1 Forord og introduksjon

2.0 Innledning og faktadel Side 4 - 7
o 2.1 Amerikanske revolusjon
• 2.2.1 Årsaker til den amerikanske revolusjon
o 2.2 Den Franske revolusjon (1789 – 1799)
• 2.2.2 Fra kongemakt til folkemakt
• 2.2.3 Stormen på Bastillen og menneskerettighetene vedtas
• 2.2.4 Kongen blir henrettet og ”revolusjonen spiser sine egne barn”
• 2.2.5 Revolusjonens slutt – Napoleons Dominans

3.0 Hoveddel Side 7 - 9
o 3.1 Kildevurdering
o 3.2 Analyse

4.0 Avslutning Side 9 - 11
o 4.1 Konklusjon
o 4.2 Ordforklaring
o 4.3 Kildeliste

Utdrag

1.0 Introduksjon
1.1 Forord og innledning:
Frankrike er Vest Europas største nasjon, både i areal og selvoppfattelse. Symbolet på revolusjonen i Frankrike i 1789 er de kjente slagordene om frihet, likhet og brorskap. Flere forskjellige former av disse verdiene har preget moderne demokratiers historie. Hva var det egentlig som skjedde i Frankrike som fikk slagordene frihet, likhet og brorskap til å bli så kjent i ettertid? Kan den amerikanske revolusjonen ha hatt noe med omveltningen i Frankrike å gjøre?
I det første avsnittet vil jeg hovedsakelig konsentrere meg om hva som skjedde under den franske revolusjon og fortelle kort om den amerikanske revolusjon. I det andre avsnittet vil jeg ta en kritisk vurdering av to av kildene jeg har brukt. I de senere avsnittet vil jeg vende tilbake til de tidligere forklarende situasjonene og vurdere konsekvenser av disse (problemstilling). Avslutningsvis vil jeg oppsummere med en konklusjon.

2.0 Innledning og faktadel
2.1 Amerikanske revolusjon
Den amerikanske revolusjonen var den politiske omveltningen i siste halvdel av 18. århundre. De tretten koloniene sør for Canada var de første som avviste styringen fra Storbritannias parlament. Den amerikanske revolusjonen handler om frigjørelsen fra det britiske herredømmet. Revolusjonen medførte flere kriger og konflikter mellom koloniene; de innføde, spanske og franske kolonistene... Kjøp tilgang for å lese mer

Den franske og amerikanske revolusjon

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 20.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  meget oversiktelig og hjelpsom til presentasjoner og prøver!
 • 10.06.2014
  Kjempe bra oppgave om den franske og amerikanske revolusjonen.
 • 27.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  fyfaen!! den va jo drittbra elska den
 • 03.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww