Den første industrielle revolusjonen - Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 2106
 • Word2007

Den første industrielle revolusjonen - Sammendrag

Oppgaven inneholder et sammendrag av kapittel 1 om den første industrielle revolusjonen i boka Tidslinjer 2.

Sammendraget kommer inn på de første maskinene, grunnen til den industrielle utviklingen i Storbritannia og industrialiseringens virkninger.

Lærers kommentar

Fikk ikke kommentar pga lagde sammendrag av kapitlet fra boka.

Elevens kommentar

Strukturen var bra, men språket kunne vært litt mer enklere.

Innhold

Den første industrielle revolusjonen
De første maskinene
Fra hjemmeproduksjon til fabrikkdrift
Kull, bomull, jern og damp
Hvorfor Storbritannia?
Befolkningsvekst
Jordbruk
Britene beskytter hjemmemarkedet
Krig om markeder og råvarer
Slaveriet
Industrialiseringens virkninger
Forurensning og nød
Arbeidervern
Ny fattiglov
Framveksten av et nytt klassesamfunn

Utdrag

Den første industrielle revolusjonen

De første maskinene
- Industrialiseringen førte til:
• Rask vekst i vareproduksjon og handel
• Rask vekst i jordbruk og tjenestenæringer
• Menneskene brukte naturressursene mer
• Økonomisk vekst
• Samfunnet endret seg dvs nye sosiale grupper og samfunnsklasser
- Den industrielle revolusjonen førte til at menneskene kom inn til det moderne samfunnet.

- De som tok i bruk første maskinene og satte dem i gang var de som satte denne prosessen i gang... Kjøp tilgang for å lese mer

Den første industrielle revolusjonen - Sammendrag

[21]
Brukernes anmeldelser
 • 21.01.2015
  Notater fra boka, kan brukes for den som trenger å "gå gjennom" stoffet uten å lage notatene selv.
 • 20.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  for mye tulleord, virker veldig useriøst, og dette er bare allminnelige notater fra timer
 • 24.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  takk takk takk takk takk
 • 19.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg så sykt med prøva mi!