Den etiske dimensjonen til islam og buddhisme

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 6
 • 6
 • 1802
 • PDF

Den etiske dimensjonen til islam og buddhisme

Redegjørelse og sammenligning av den etiske dimensjonen til islam og buddhisme.
Jeg vil først redegjøre for hver enkelt religions etikk, for deretter å sammenligne, finne ulikheter og likheter. Alle ulikheter, likheter og nyanser som kommer fram vil skje innenfor den etiske dimensjonen. Jeg vil selvfølgelig også inkludere utledninger og opphav av regler og normer, av henholdsvis skriftlige kilder og gudstro.

Lærers kommentar

Utfyllende svar på oppgaven.
Høy grad av refleksjon.
Svært god kunnskap om tema.
Viser solide evner til å sette oppgaven inn i en større sammenheng.
Helhetsinntrykk over middels.
Høy grad av fagterminologi.

Uten tvil klassens beste besvarelse!!!
Karakter: 6

Utdrag

Islam:
Islamsk etikk stammer fra Islams hellige bok, Koranen, som tolkes som Allahs ord(Islamsk navn for samme Gud som i kristen og jødisk tro). Islam legger vekt på at en person skal overgi seg til en større Gud og hans vilje. De følger derfor strengt mange vers som er skrevet ned i koranen, noen med lignende ordlyd som de vi finner i kristendommens ti bud. Dette er fordi man mener disse reglene og formuleringene av etiske verdier er utledet av Gud. I Norge, hvor statsreligionen er luthersk-evangelisk kristendom legger vi ikke i like stor grad vekt på disse. Islam fremtrer som mer konservative i sin tilnærming og tolkning av bud eller vers. Som en konsekvens av denne konservative, og til og med styrkende, tilnærmingen til bud og vers, har Islam strenge regler i forhold til tilberedning av mat, inntak av alkohol og andre aspekter av livet. Vi kan tolke videre til at dette gjør Islam til en religion hvor pliktetikk står sterkt... Kjøp tilgang for å lese mer

Den etiske dimensjonen til islam og buddhisme

[24]
Brukernes anmeldelser
 • 01.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra! Jeg synes den var utfyllende og ga en god oversikt over de etiske dimensjonene
 • 27.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Til enormt stor hjelp til min sluttvurdering i RLE dette skoleåret! TUSEN TAKK!
 • 18.01.2022
  Kjempe bra, hjulpet meg masse!
 • 05.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Oppgaven gir en utrolig grei oversikt