Den amerikanske revolusjonen - Innlevering i historie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 5
 • 6
 • 1597
 • PDF

Den amerikanske revolusjonen - Innlevering i historie

Teksten svarer på oppgaven: Gjør rede for årsakene til den revolusjonen du tar for deg. Skill mellom grunnleggende/bakenforliggende (langsiktige) og utløsende årsaker. I hvilken grad spiller opplysningstidens ideer en rolle (jf. kompetansemål)?

Trekk fram fire sentrale hendelser eller nyvinninger og vis hvordan disse bidrar til å utvikle revolusjonen.

Drøft hvilken betydning revolusjonen får for politiske, økonomiske og sosiale forhold i samfunnet. I hvilken grad fører revolusjonen til et brudd med det som var før?

Sammenlign det du nå har funnet ut om brudd med brudd innenfor en av de to andre revolusjonene. Forklar de forskjellene du finner.

Lærers kommentar

Du har skrevet en sterk oppgave der du viser stor grad av selvstendighet, evne til å fokusere på det sentrale, trekke linjer, se sammenhenger og trekke egne slutninger. Bra!!!

Du skulle fått fram uavhengighetserklæringen, ikke minst er det her opplysningstidens tanker kommer på trykk. Du skulle også fått bedre fram nyansene når du sammenligner den amerikanske og den franske revolusjonen, selv om begge har sin bakgrunn i skattetrykk, var ikke de britiske koloniene bygd på privilegier og her levde folk bra i motsetning til den sosiale nøden i Frankrike i prene før revolusjonen bryter ut.

Men du har absolutt skrevet en god oppgave.

Innhold

Den Amerikanske revolusjonen
Innledning
Årsaker
Den Første og andre koloniale kongress
Slagene ved Lexington og Concord
Slagene ved Saratoga
Paris avtalen
Konsekvenser
Brudd
Kilder:

Utdrag

Innledning
Den amerikanske revolusjonen var den politiske omveltningen i Amerika, i den siste halvdel av 18. århundre. De tretten koloniene som i dag danner dagens amerikanske østkyst var de første som avviste styringen fra det Engelske parlamentet. Innbyggere av de tretten koloniene som støttet den amerikanske revolusjonen ble referert til som amerikanere eller patrioter. Kolonistene som var motstandere av revolusjonen og støttet britene ble ofte referert som lojalister.

I denne oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i den amerikanske revolusjon. Jeg vil ta for meg de forskjellige årsakene til krigen, og se på hvilke av disse som kan være bakenforliggende og hvilke som er utløsende. Jeg vil også ta for meg hvilke rolle opplysningstidens ideer spilte inn i revolusjonen og på frihetserklæringen... Kjøp tilgang for å lese mer

Den amerikanske revolusjonen - Innlevering i historie

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 08.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bnljkavm,sdnvsjdkfvndfsij,jnl
 • 16.10.2013
  Fikk mye kjenskap til krigen
 • 08.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet og forklart
 • 24.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  En absolutt god oppgave!

Brukere som har lastet ned Den amerikanske revolusjonen - Innlevering i historie, har også lastet ned