Den amerikanske revolusjon TIDSLINJER 2

Se flere anmeldelser 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 (5 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Historie

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

1

Antall ord

280

Filformat

Word2003

Sammendrag: Den amerikanske revolusjon TIDSLINJER 2

Oppsummering med stikkord om Den amerikanske revolusjon.

Innhold
Bakgrunn
Utløsende årsaker
Uavhengighetserklæringen
Krigen
USA

Utdrag
Den amerikanske revolusjonen (1775-1783)
Bakgrunn
• De 13 britiske koloniene i Amerika var innvandrerkolonier, ikke erobringskolonier.
• Den øverste myndigheten i koloniene lå hos den engelske kongen, og det engelske parlamentet, men koloniene hadde visst selvstyre og egne folkavalgte forsamlinger.
• Koloniene følte seg stadig mindre britiske... [Les mer nå]